Επιστολή προς κάθε υπεύθυνο έστειλε ο Εμποροεπαγγελματικός & Βιοτεχνικός Σύλλογος Τήνου με αφορμή καταγγελία δόμησης υπεραγοράς – πολυκαταστήματος (super market). Η επιστολή αναφέρει:

ΘΕΜΑ : Καταγγελία δόμησης υπεραγοράς – πολυκαταστήματος (super market)
ΣΧΕΤ. 1: Έγγραφο Εμποροεπαγγελματικού & Βιοτεχνικού Συλλόγου Τήνου Αρ. Πρωτ. 212/15-11-2016
ΣΧΕΤ. 2: Έγγραφο Τμήματος Δόμησης Δήμου Τήνου Αρ. Πρωτ. 12557/808/24-11-2016
ΣΧΕΤ. 3: Άδεια Δόμησης 35/07-11-2016
ΣΧΕΤ. 4: Τεχνική έκθεση για άδεια δόμησης 35/07-11-2016

Κύριοι

Το Δ.Σ. του Εμποροεπαγγελματικού & Βιοτεχνικού Συλλόγου Τήνου, έχοντας σκοπό την διαφύλαξη των συμφερόντων των μελών του Συλλόγου, έστειλε στις 15/11/2016 έγγραφο με Αρ. Πρωτ. 212/15-11-2016 (σχετ. 1) με το οποίο ζητήθηκε να ενημερωθεί για τους όρους δόμησης του οικοδομικού τετραγώνου Γ271 του Δήμου Τήνου, δηλαδή : α) αν επιτρέπεται να γίνει κτίριο πολυκατάστημα (super market), β) πόσα τετραγωνικά επιτρέπεται να δομηθούν και γ) ποιες είναι οι διατάξεις (ΦΕΚ κ.λπ.) και οι επιτρεπόμενες χρήσης γης για το εν λόγω οικοδομικό τετράγωνο.  Επίσης ζητήθηκαν τα αντίγραφα του στελέχους και όλων των σχεδίων της οικοδομικής άδειας.
Στις 24/11/2016 μας εστάλη από το Τμήμα Δόμησης Δήμου Τήνου απαντητικό έγγραφο με Αρ. Πρωτ. 12557/808/24-11-2016 (σχετ. 2), το οποίο ανέφερε : «Οι όροι δόμησης στο Ο.Τ. Γ271 του Δήμου Τήνου είναι αυτοί που ορίζονται από το π.δ. Γ2677/25-04-1989, ΦΕΚ 342/Δ/02-06-1989 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Όσο αναφορά στις χρήσεις γης της περιοχής, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ανωτέρω π.δ., είναι γενικής κατοικίας με εξαίρεση τα κέντρα διασκέδασης. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 23-2/6-3-1987, ΦΕΚ 166/Δ/1987, η χρήση υπεραγορών και πολυκαταστημάτων δεν επιτρέπεται στις περιοχές γενικής κατοικίας.

Τέλος, όπως σας έχουμε ενημερώσει και προφορικά, στη συγκεκριμένη θέση έχει εκδοθεί η  υπ’ αρ. 35/07-11-2016 άδεια δόμησης, αντίγραφα και σχέδια της οποίας μπορείτε να παραλάβετε από την Υπηρεσία μας».

Μαζί με το απαντητικό έγγραφο μας δόθηκαν τα αντίγραφα της άδειας δόμησης και των σχεδίων αυτής καθώς και η τεχνική έκθεση (σχετ. 3 και σχετ. 4).

Ενώ, σύμφωνα με το σχετ. 2, η χρήση υπεραγορών και πολυκαταστημάτων δεν επιτρέπεται σε περιοχές γενικής κατοικίας, εκδόθηκε από το Τμήμα Δόμησης Δήμου Τήνου άδεια δόμησης (σχετ. 3) 950,40 τ.μ. αγοράς τροφίμων και σύμφωνα με την τεχνική έκθεση (σχετ. 4) η κατασκευή θα γίνει με μεταλλικό σκελετό που θα εδράζεται σε θεμελίωση οπλισμένου σκυροδέματος, με πάνελ επικάλυψης σκεπής και κτιρίου και με κουφώματα αλουμινίου, κάτι που αντιτίθεται στην αρχιτεκτονική της Τήνου και κατ’ επέκταση στην αρχιτεκτονική των Κυκλάδων.

Όπως γνωρίζεται, η ίδρυση καταστημάτων λιανικού εμπορίου ρυθμίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α ́), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α ́) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 26 (παράγραφο 1.στ.) του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α ́), το άρθρο 25 (περίπτωση Γ ́) του Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α ́), το άρθρο 12 (παράγρ. 21) του Ν. 3557/2007(ΦΕΚ 100/Α ́) και το άρθρο 3 της ΚΥΑ Κ1-164 (ΦΕΚ 275/Β ́/ 22-02-2011). Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις όταν η συνολική επιφάνεια της υπεραγοράς λιανικού εμπορίου είναι μεγαλύτερη από τα τετραγωνικά μέτρα που ορίζονται στην περίπτωση γ) της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 2323/1995, όπως ισχύει, ήτοι πάνω από 200 τ.μ. στην νήσο Τήνο - Σαντορίνη, απαιτείται άδεια ίδρυσης η οποία χορηγείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρακαλούμε όπως προβείτε στα δέοντα.
Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.