Εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου, οι επισκευές στην Μοσχούλειο Σχολή Τήνου,  με τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται στις 108.052, 13€. Τι ισχύει όμως  για το έργο αυτό; Πάμε να δούμε παρακάτω.

Σύμφωνα με την αριθμ. Οικοδομική άδεια του 2008 (ισχύει έως 21/1/2018) και την σύμβαση που υπήρχε μεταξύ της Σχολικής Επιτροπής και Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Μοσχούλας και Φωκίωνος Πλυτά και του τότε αναδόχου, προβλεπόταν η εκτέλεση του έργου «Επισκευή πλάκας μεσοπατώματος, εσωτερικές επισκευές – εξωτερικές επισκευές αντικατάσταση στέγης στη Μοσχούλειο Σχολή Τήνου» . Το έργο όμως δεν ολοκληρώθηκε, οι λόγοι αναφέρονται στην απόφαση διάλυση συμβασης.
Η ολοκλήρωση του έργου αφορά στον όροφο εσωτερικά του κτιρίου και συγκεκριμένα παρακάτω οικοδομικές εργασίες. 

- Κατασκευή ψευδοροφής
- Κατασκευή δαπέδου από ξυλεία δρυός
- Επίστρωση δαπέδων από κεραμικά πλακίδια στους χώρους WC
- Επένδυση της τοιχοποιίας με κεραμικά πλακίδια στους χώρους WC
- Κατασκευή και τοποθέτηση ερμαριών
- Βερνίκωμα του ξύλινου δαπέδου
- Χρωματισμός εσωτερικά των επιχρισμάτων του ορόφου
- Χρωματισμός των Κουφωμάτων (καθώς λόγω μη χρήσης έχει υποστει φθορά).

Εργασίες που περιλαμβάνονται στην τρέχουσα μελέτη

Εγκατάσταση Ύδρευσης – Αποχέτευσης

- Τοπικά τμήματα κεντρικού δικτύου σωληνώσεων κρύου και ζεστού νερού χρήσης και αποχέτευσης ακαθάρτων
- Διάφορες βαλβίδες (διακοπής, αντεπιστροφής κ.τ.λ)
- Αναμεικτήρες, Είδης υγιεινής
- Δεξαμενή νερού, πιεστικό κ.τ.λ
- Όλα όσα προβλέπονται στον προϋπολογισμό της εργολαβίας σύμφωνα με τα Σχέδια και τα Τεχνικά Τεύχη της μελέτης έργου στο σύνολο του.
Εγκατάσταση Αερισμού
- Το σύνολο της εγκατάστασης που παρουσιάζεται και περιγράφεται στα Σχέδια και τα Τεχνικά Τεύχη της μελέτης έργου στο σύνολο του. Δηλαδή αεραγωγοί, μονώσεις, στόμια, εναλλακτικής, ανεμιστήρας

Εγκατάσταση Πυρασφάλειας

- Το σύνολο της εγκατάστασης όπως παρουσιάζεται και περιγράφεται στα Σχέδια και τα Τεχνικά Τεύχη τα μελέτης του έργου στο σύνολο του. Δηλαδή Πυροσβεστήρες, φωτιστικά ασφαλείας, πυροσβεστική φωλια, πλήρης πίνακας πυρανίχνευσης, καλωδιώσεις κ.τ.λ.
Εγκατάσταση Θέρμανσης
- Το σύνολο της εγκατάστασης όπως παρουσιάζεται και περιγράφεται στα Σχέδια και τα Τεχνικά Τεύχη τα μελέτης του έργου στο σύνολο του. Δηλαδή δίκτυα σωληνώσεων, μονώσεις, τοπικές κλιματιστικές συσκευές, λέβητας κ.τ.λ.

Εγκατάσταση Ηλεκτρολογικών

- Έχει εκτελεστεί μεγάλο μέρος των δικτύων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όσον αφορά τις τοιχοποιίες
- Μόνο η εγκατάσταση του πριζοδιακοπτικού υλικού
- Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων
- Ηλεκτρικοί πίνακες
- Καλωδιώσεις εγκαταστάσεως ασθενών ρευμάτων
- Θερμοστάτες
- Σύστημα R-TV, βιντεοπροβολέας κ.τ.λ.
- Όλα όσα προβλέπονται στον προϋπολογισμό της εργολαβίας σύμφωνα με τα σχέδια και τα Τεχνικά Τεύχη τα μελέτης του έργου στο σύνολο του.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.