Αποφασίστηκε πρόσφατα στην Τήνο η δημιουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Εφήβων Τήνου. Πρόκειται χωρίς καμία αμφιβολία για μια καινοτόμα κίνηση που όλοι επιθυμούν την καθιέρωση του ως θεσμού υπό την αιγίδα του Δήμου Τήνου.

Το Τήνος Today επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κο Ιωάννη Σιώτο, ο άνθρωπος που ξεκίνησε τις διαδικασίες για να γίνει πραγματικότητα αυτός ο θεσμός. Ο κος Σιώτος μας δήλωσε:

"Σκοπός αυτής της πρότασης μου είναι να δοθεί στους Εφήβους του Δήμου μας η ευκαιρία να εκφράσουν τις σκέψεις, τις ιδέες, τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους, για όλα τα θέματα που αφορούν: την Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα, από την οποία προέρχονται και εν γένει τον Δήμο Τήνου.

Ευελπιστώ το Δημοτικό Συμβούλιο Εφήβων να καθιερωθεί ως θεσμός και να διεξάγεται κάθε σχολική χρονιά, ώστε αφενός να αποτελέσει βήμα έκφρασης για τους έφηβους συντοπίτες μου και αφετέρου να δώσει το έναυσμα σ’ εμάς, κάποιες από τις ιδέες και προτάσεις τους, να φέρουμε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο."

Στόχος του Δημοτικού Συμβουλίου Εφήβων

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των μαθητών με το ρόλο και τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου του τόπου, η ανάδειξη της σημασίας των δημοκρατικών θεσμών στην σύγχρονη κοινωνία, αλλά και οι αξίες της συμμετοχής του πολίτη στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Εφήβων στοχεύει να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε συμπεριφορές που προάγουν το ρόλο του υπεύθυνου και ενεργού πολίτη, να ενισχύσει τις προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών, να αναπτύξει τη κριτική σκέψη των μαθητών, να δώσει ευκαιρία για βιωματική εμπειρία του τρόπου λειτουργίας των θεσμών και των οργάνων στο πλαίσιο του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στους μαθητές του Γυμνασίου Τήνου καθώς και στους μαθητές του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου Τήνου.

Θα ζητηθεί από κάθε σχολείο το ενδιαφέρον των μαθητών να εκδηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα και απ’ αυτούς θα κληρωθούν 21 μαθητές, ήτοι επτά από κάθε σχολείο με σκοπό να διαμορφωθούν τρεις ομάδες εργασίας – προβληματισμού.

Πως γίνεται η εισαγωγή στο Συμβούλιο

Οι μαθητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος καλούνται να συγγράψουν ένα κείμενο (500- 600 λέξεων) βασισμένο στην θεματική που θα δοθεί από τη Συντονιστική Επιτροπή ή/και ένα κείμενο με ελεύθερο θέμα.

Οι συμμετέχοντες θα εργασθούν πάνω σε διάφορα ζητήματα –προβλήματα του νησιού μας που θα τεθούν από την αρμόδια Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος. Η Συντονιστική Επιτροπή θα αξιολογήσει τα κατατεθέντα κείμενα και θα προχωρήσει στην επιλογή των καταλληλότερων και συγκεκριμένα τριών (3) από καθεμία από τις ανωτέρω σχολικές μονάδες. Αυτονόητα, είναι απαραίτητη η συναίνεση των κηδεμόνων των μαθητών για την συμμετοχή τους.

Που θα συνεδριάζει το Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο Εφήβων θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. , εκτός σχολικού ωραρίου το τρέχον σχολικό έτος και θα κρατηθούν πρακτικά, τα οποία θα εκδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή. Η δραστηριότητα αυτή θα βιντεοσκοπηθεί και θα μεταδοθεί από τα περιφερειακά τηλεοπτικά δίκτυα ενώ στους μαθητές και μαθήτριες που θα συμμετάσχουν θα δοθούν αναμνηστικά.

Εποπτεία προγράμματος

Τη γενική εποπτεία του προγράμματος θα έχει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. σε συνεργασία με την ειδική συντονιστική επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται: Από τους κ.κ.:

Ιωάννη Σιώτο, Πρόεδρο Δ.Σ.,
Νικόλαο Γκίζη, Αντιπρόεδρο Δ.Σ.,
Πέτρο Κουσουνάδη, Γραμματέα Δ.Σ.,

Γεώργιο Αντωνόπουλο, Διευθυντή ΓΕΛ, ή/και το νόμιμο αναπληρωτή του.
Ευάγγελο Μαρκουίζο, Διευθυντή ΕΠΑΛ, ή/και το νόμιμο αναπληρωτή του.
Ευάγγελο Περιβολάρακη, Διευθυντή Γυμνασίου ή/και το νόμιμο αναπληρωτή του.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.