Την Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου, και ώρα 12.00 το μεσημέρι, αναμένεται να συνεδριάσει για τελευταία φορά στο τρέχων έτος το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου. Ανάμεσα στα θέματα είναι η έγκριση πλάνου δράσεων της τουριστικής επιτροπής για το έτος 2017 καθώς και η λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή μη  των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το οικ. έτος 2017.

Μετά την παραπάνω συνεδρίαση θα ακολουθήσει άλλη μια που θα αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2017 κάτι που γράψαμε και σε πρόσφατη ανάρτηση μας. Μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Συνολικά θα θέματα της ημερησίας διατάξεως είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση της μελέτης με τίτλο :«Εξαίρεση από την οριοθέτηση ρεμάτων στην περιοχή Αγ. Ιωάννη – Λαούτη – Αγ. Σώστη Δήμου Τήνου». Εισηγητής : Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση της μελέτης του έργου : «Αποπεράτωση αθλητικού γυμναστηρίου Δήμου Τήνου». Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 3ο :
Λήψη απόφασης για την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου : «Αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) στη θέση «Τσικνιάς» Δήμου Τήνου. Εισηγητής : Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο :
Έγκριση πλάνου δράσεων της τουριστικής επιτροπής για το έτος 2017. Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη.

ΘΕΜΑ 5ο:
Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2017. Εισηγητής : Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο:
Συγκρότηση επιτροπών έτους 2017, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016. Εισηγητής : Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση προϋπολογισμού  εσόδων και εξόδων, οικον. έτους 2017, και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου». Εισηγητής : Ε. Κορνάρος

ΘΕΜΑ 8ο:
Καθορισμός εξόδων παράστασης των : α) Προέδρου και β) Αντιπροέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου. Εισηγητής : Ε. Κορνάρος

ΘΕΜΑ 9ο:
Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή μη  των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το οικ. έτος 2017. Εισηγητής : Δήμαρχος.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.