Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου, αποφασίστηκε ομόφωνα η κατανομή ποσού 17.520,00 € από τους Κ.Α.Π. έτους 2016 (δ΄ δόση), σχετικά με την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Τήνου.

Η Αντιδήμαρχος κ. Αναστασία Δεληγιάννη – Άσπρου η οποία εισηγούμενη το παραπάνω θέμα της ημερησίας έθεσε υπόψη στα μέλη του Συμβουλίου την με αριθ. 6/2016 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα την κατανομή ποσού 17.520,00 € προερχόμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Παιδείας, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Η κατανομή χρημάτων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης γίνεται ως εξής :

α) στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας εκπαίδευσης ποσό 10.512,00 € και
β) στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης ποσό 7.008,00 €.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.