Συνεδριάζει αύριο Παρασκευή,  Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 12.30 το μεσημέρι το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου- Άνδρου, για να ληφθούν αποφάσεις στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για την ανάληψη πιστώσεων Πολυετούς Υποχρέωσης
Θέμα 2ο: Λήψη απόφαση σχετικά με τη διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους
Θέμα 3ο: Έγκριση τοποθέτησης ξύλινων διαδρόμων στον παραλιακό πεζόδρομο Όρμου Κορθίου νήσου Άνδρου
Θέμα 4ο: Εξέταση αιτήσεως του Αλεξόπουλου Δημητρίου για παραχώρηση χώρου στην εξομοιούμενη ζώνη λιμένα Πανόρμου
Θέμα 5ο: Εξέταση αιτήσεως του Βασιλείου Καλλία, για παραχώρηση χώρου με κατασκευή έργου στην χερσαία ζώνη λιμένα Τήνου και ανάκληση της υπ'αριθμο 70/2015 απόφαση μας

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένας Τήνου για τη δραστηριότητα υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον Μιχαήλ Ζάρπα του Νικηφόρου
Θέμα 7ο: Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων έτους  2017 σύμφωνα με το αρθρο 221 του ν. 4412/2016
Θέμα 8: Κατακύρωση αποτελέσματος Φανερής Προφορικής Δημοπρασίας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης Λιμένα Αγίου Ρωμανού νήσου Τήνου για την τοποθέτηση ξαπλωστρών, ομπρέλων και τροχήλατης καντίνας. Αποδοχή ποσού ασφαλιστικής αποζημίωσης
Θέμα 9ο: Συγκρότηση επιτροπής Διαγωνισμού για "Μελέτη Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα Τήνου"

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.