Δημοσιεύσαμε χθες, το τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρου για έτος 2017. Ένα πρόγραμμα που δείχνει τα έργα που έχει προγραμματίσει να κάνει το ΔΛΤΤ-Α καθώς και τα ποσά που θα δαπανηθούν.

Ας δούμε για την πόλη της Τήνου και το λιμάνι του νησιού, τι έργα προγραμματίζονται να γίνουν. Το συνολικό κόστος των έργων φθάνει στο ποσό 802.333,65€.

 1. Εφαρμογή της Κυκλοφοριακής μελέτης Λιμένα Τήνου  | ποσό: 74.400,00€
 2. Αντικατάσταση ιστών ηλεκτροφωτισμού χερσαίας ζώνης Τήνου  | ποσό: 3.596,00€
 3. Συντήρηση - ανάδειξη μνημείου πεσόντων Πλ. Ελευθερίας  | ποσό: 1.857.65€
 4. Ανάδειξη ανάπλαση στεγάστρων εξωτερικού λιμένα Τήνου  | ποσό: 150.000,00€
 5. Ανάδειξη  ανάπλαση προβλητών εσωτερικού λιμένα Τήνου  | ποσό: 10.000,00€
 6. Έργα περιβάλλοντος χώρου εξωτερικού λιμένα Τήνου  | ποσό: 10.000,00€
 7. Επισκευή υφάλων και έξαλλων κατασκευών λιμένα Τήνου  | ποσό: 310.000,00€
 8. Επισκευή φρεατίων χερσαίας ζώνης λιμένα Τήνου  | ποσό: 7.280,00€
 9. Κατασκευή αγωγών όμβριων στην χερσαία ζώνη λιμένα Τήνου  | ποσό: 7.280,00€
 10. Κατασκευή οδεύσεων για Α.με.Α. λιμένα Τήνου  | ποσό: 7.280,00€
 11. Επισκευή εξωτερικού προβλήτα από πρόσκρουση πλοίου λιμένα Τήνου  | ποσό: 30.000,00€
 12. Τσιμεντόστρωση χερσαίων κρηπιδωμάτων λιμένα Τήνου  | ποσό: 74.400,00€
 13. Κατασκευή σκιάδας στην προβλήτα "Έλλης"  | ποσό: 7.280,00€
 14. Κατασκευή φρεατίων αναμονή ύδρευσης και κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης στο λιμένα Τήνου  | ποσό: 7.280,00€
 15. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παραλιακής ζώνης λιμένα Τήνου  | ποσό: 7.280,00€
 16. Κατασκευή τοίχου (λιθοδομή) για την οριοθέτηση του λιμένα Τήνου  | ποσό: 7.280,00€
 17. Αποκατάσταση ζημιών λιμένα Τήνου και βελτίωση των υπηρεσιών του  | ποσό: 74.400,00€

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.