Η προβολή της Τήνου συνεχίζει να κινείται σ' ένα ολοκληρωμένου Σχέδιο Marketing. Τι περιλαμβάνει όμως αυτό το σχέδιο; Ποιες είναι οι γραμμές που θα ακολουθηθούν; και ποια η μεθοδολογία; Πάμε να τα δούμε όλα αυτά παρακάτω.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο


Το σχέδιο αυτό  περιλαμβάνει market analysis, σύνθεση του βασικού τουριστικού προϊόντος του νησιού, την ανταγωνιστική του ταυτότητα και τη δημιουργία του κεντρικού μηνύματος διαφοροποίησης (δημιουργική στρατηγική) που οδηγεί στην πρόταση ενός διαρθρωμένου πλάνου ενεργειών προβολής σε επιλεγμένες αγορές και τουριστικά κοινά - στόχους.

Κατευθυντήριες γραμμές και μεθοδολογία

Η μελέτη θα υλοποιηθεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που θα λάβει ο μελετητής από την Marketing Greece και αφορούν στην εξειδίκευση του μοντέλου ανάπτυξης τουριστικού προϊόντος της McKinsey (διεθνής εταιρείας συμβούλων) που εφαρμόζει, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Τήνου ως τουριστικού προορισμού.

Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί έχει να κάνει με τον ορισμό των ελκυστικότερων κοινών στόχων, συγκέντρωση των χαρακτηριστικών που μπορούν να συντελέσουν στην δημιουργία ανταγωνιστικής ταυτότητας σύνθεση του προφίλ της Tήνου ως τουριστικού προορισμού στρατηγική τοποθέτηση και δημιουργία ανταγωνιστικής ταυτότητας σύνθεση του χαρτοφυλακίου τουριστικού προϊόντος και αναγνώριση των χαρακτηριστικών του.

Παρουσίαση των θεματικών και εμπειριών που ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προορισμού, σχεδιασμό και προσδιορισμό επικοινωνιακών και προωθητικών δράσεων σε επίπεδο B2C (καταναλωτικό) και B2B (επαγγελματιών – επιχειρηματικό – press – media) πρόταση χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού δράσεων σε επίπεδο τάξης μεγέθους

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.