Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου, συζητήθηκε η αναπροσαρμογή ή όχι των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2017. Επί του θέματος δεν εχουμε να αναφέρουμε πάρα πολλά καθώς η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πάει μάλιστα στο απέναντι ρεύμα των υπόλοιπων Δήμων της Χώρας που αυξάνουν τα τέλη τους.

Έτσι λοιπόν ο Δήμος Τήνου την μη αναπροσαρμογή των τιμών των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2017 και να παραμείνουν όπως έχουν οριστεί με την 240/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έχουν ως ακολούθως:

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.