Ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου, την μελέτη που αφορά στις εγκαταστάσεις κλιματισμού – αερισμού – εξαερισμού, για το Κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου Τήνου. Σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη προβλέπεται για την Κεντρική Αίθουσα Αθλοπαιδιών του Κλειστού Γυμναστηρίου του Δήμου Τήνου σύστημα κεντρικού κλιματισμού – αερισμού - εξαερισμού με δύο αυτόνομες κλιματιστικές μονάδες – αντλίες θερμότητας (packaged), τύπου ROOFTOP, οι οποίες θα τοποθετηθούν στην οροφή των αποδυτηρίων. Η ψυκτική ικανότητα κάθε μονάδας θα είναι τουλάχιστον 103 KW.

Η προσαγωγή του αέρα στον χώρο θα γίνεται με δίκτυο εμφανών κυκλικών αεραγωγών από γαλβανισμένη λαμαρίνα, διπλών τοιχωμάτων με εσωτερική μόνωση υαλοβάμβακα. Τα στόμια προσαγωγής θα είναι τύπου στροβιλισμού (Swirl) με ρυθμιζόμενα πτερύγια, κατάλληλα για χώρους μεγάλου ύψους. Σε κάθε διακλάδωση του δικτύου προσαγωγής αέρα, αλλά και στον “λαιμό” κάθε στομίου, θα εγκατασταθούν πολύφυλλα διαφράγματα ρύθμισης της ποσότητας του αέρα.

Η επιστροφή του αέρα στις μονάδες θα γίνεται μέσω μονωμέων σεραγωγών ορθογωνικής διατομής και μετωπικών στομίων από αλουμίνιο. Τα δίκτυα αεραγωγών προσαγωγής και επιστροφής αέρα από και προς τις κλιματιστικές μονάδες θα είναι μονωμένα.

Εξαερισμός – αερισμός προβλέπεται στον κλιματιζόμενο χώρο μέσω των εναλλακτών θερμότητας των μονάδων της μονάδας ανάκτησης θερμότητας. Οι κλιματιστικές μονάδες θα διαθέτουν επίσης σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας με φυσική ψύξη (free cooling) κατά τις ενδιάμεσες περιόδους, μέσω μέτρησης και σύγκρισης της θερμοκρασίας του άερα του χώρου και του εξωτερικού αέρα. Ο έλεγχος της παραπάνω λειτουργίας θα πραγματοποιείται μέσω κατάλληλων αισθητηρίων και του μικροεπεξεργαστή των μονάδων κλιματισμού.

Εξαερισμός προβλέπεται επίσης και στον αποθηκευτικό χώρο χώρο κάτω από τις κερκίδες
μέσω αξονοφυγοκεντρικού ανεμιστήρα IN-LINE, δικτύου αεραγωγών και μετωπικών στομίων από
αλουμίνιο.

Η παρούσα εργολαβία περιλαμβάνει την τροφοδοσία των μονάδων κλιματισμού με την απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια. Στην εγκατάσταση αυτή περιλαμβάνονται οι σωληνώσεις, οι καλωδιώσεις κίνησης, τα τροφοδοτικά καλώδια, η τροποποίηση του υφιστάμενου γενικού ηλεκτρικού πίνακα του κτιρίου και η σύνδεση με κάθε ηλεκτρική συσκευή ή μηχάνημα για την κανονική λειτουργία της εγκατάστασης κλιματισμού – θέρμανσης – αερισμού και εξαερισμού του κτιρίου.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 217.358,61 € συν 52.166,07 € για ΦΠΑ 24% συνολικά δηλαδή 269.524,68 € και θα χρηματοδοτηθεί το ποσό των 253.840,37 € από ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 767 της ΠΝΑ με κωδικό 2011ΕΠ76700012) και το ποσό των 15.684,31 € από ΣΑΤΑ.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.