Την Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου και ώρα 19.00 το απόγευμα θα συνεδριάσει το Δημοτκό Συμβουλίο Τήνου στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τον τίτλο: «Κατασκευή κέντρου σίτισης και παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ευπαθών ομάδων πληθυσμού στην Τήνο».  Εισηγητής : Ι. Σιώτος.


ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τον τίτλο: «Συντηρήσεις - επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Τήνου». 

Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 3ο :
Λήψη απόφασης, σχετικά με την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου με τον τίτλο: «Συντηρήσεις - επισκευές σχολικών κτιρίων Δήμου Τήνου».

Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 4ο :
Καθορισμός εξόδων παράστασης των : α) Προέδρου και β) Αντιπροέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου. Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 5ο:
Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών. 

Εισηγητής : Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο:
Λήψη απόφασης, σχετικά με την προσχώρηση στους όρους και τις συμφωνίες της από 30.12.2016 σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου (Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα»).

Εισηγητής : Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση των με αρ. 179 & 181/2016 αποφάσεων του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου-Άνδρου», περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικ. έτους 2016.

Εισηγητής: Ε. Κορνάρος

ΘΕΜΑ 8ο:
Λήψη απόφασης επί της με αρ. πρωτ. 415/19.01.2017 αίτησης του εκπροσώπου της Τ.Κ. Καρδιανής, αναφορικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την δραστηριότητα: «Εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. προς αποκατάσταση ανενεργού λατομείου αδρανών υλικών στη θέση «ΜΑΡΜΑΡΑ,ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ» από τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Εισηγητής : Ν. Πανώριος.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.