Καλούμε τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τήνου να παραστούν στην Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.2 του Καταστατικού του Α.Σ. Τήνου Κυκλάδων και σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 1/25-1- 2017 θέμα 1ο Πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Εξωμβούργου του Δήμου Τήνου, στην Ξυνάρα, στις 19 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων:

Θέμα 1ο : Έγκριση νέου Καταστατικού Α. Σ. Τήνου Κυκλάδων προσαρμοσμένο στον Ν.4384/2016
Θέμα 2ο : Συνάντηση με γαλακτοπαραγωγούς – μέλη του συνεταιρισμού

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.