Η Διοικούσα Επιτροπή του Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου, σε συνέχεια της από 8-2-2017 ανακοινώσεώς της, γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την πλήρωση των τεσσάρων κενών οργανικών θέσεων (Νεωκόρου, Νυκτοφυλάκων και Κηπουρού), στις 20 και 21 Φεβρουαρίου.

Κατά τη διαδικασία αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε με βάση την υπ΄αριθμ. 91538/Θ1/2016 Κ.Υ.Α. – Προκήρυξη, όπως αυτή διαμορφώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο εποπτεύει το ΠΙΙΕΤ, η Επιτροπή βαθμολόγησε τους υποψηφίους με βάση τη συνέντευξη και στη συνέχεια παρέλαβε κι επικύρωσε τη μοριοδότηση των λοιπών κριτηρίων από την Υπηρεσία, επί της οποίας προσέθεσε και τη βαθμολογία της συνέντευξης και τοιουτοτρόπως διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα, τα οποία και δημοσιεύονται σήμερα.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.