Την Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017 και ώρα 10:00 το πρωί θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.) σε ειδική συνεδρίαση για την ανάδειξη και εκλογή των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο:  Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου (Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα) για δυόμιση έτη (5 - 3 - 2017 / 31 -8 - 2019).

Θέμα 2ο:  Εκλογή μελών Οικονομικής επιτροπής για δυόμιση έτη (5 - 3 2017 / 31 - 8 - 2019).


Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.