Με απόφαση του ο Δήμαρχος Τήνου, κος Σίμος Ορφανός ορίζει τους Δημοτικούς Συμβούλους, Αντιδημάρχους του Δήμου Τήνου. Η θητεία τους θα ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας Δημοτικής Περιόδου (31/8/2019).

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.