Ο Έπαρχος Τήνου μαζί με: Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχη Ν. Αιγαίου, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και τον Αντιδήμαρχο Τήνου κο. Φίλιππο Οριάνο. 

Εκλογές πραγματοποιήθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου για τα νέα μέλη που θα απαρτίζουν τόσο το προεδρείο όσο και την οικονομική επιτροπή. Έτσι, εκλογές δεν είχαμε μόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου αλλά και στην περιφέρεια με τον Έπαρχο Τήνου να λαμβάνει μέρος σε αυτή την διαδικασία.

Ο Έπαρχος Τήνου, κος Ιωάννης Γιαγιάς μετά από ψηφοφορία βρίσκεται στα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μια θέση που σίγουρα δεν έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με τα τακτικά μέλη όμως μόνο η παρουσία του εκεί μπορεί να αποδειχτεί καθοριστική για θέματα που αφορούν την Τήνο. 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.