Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Τήνου, καλεί τα μέλη του Ομίλου στην  ετήσια τακτική  Γενική Συνέλευση των μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφο 3 του καταστατικού, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη  23 Μαρτίου 2017 και ώρα 18.30 στο Ξενοδοχείο AEOLOS BAY.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έκθεση πεπραγμένων  Δ.Σ. από 1/1 έως και 31/12/2016
2. Οικονομικός απολογισμός από 1/1 έως και 31/12/2016, έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
3. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017
4. Ανακοινώσεις - προτάσεις


Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση την Πέμπτη  30 Μαρτίου 2017, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Ομίλου Τήνου
     Ο Πρόεδρος                                    Η Γεν. Γραμματέας

Αντώνης Αλοίμονος                                    Μαρία Δενεκαρία

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.