Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου αποφασίστηκε ομόφωνα ο Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού για το έτος 2017 στο Δήμο Τήνου. Συνολικά πρόκειται να γίνει πρόσληψη οχτώ  (8) ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ.

Αναλυτικά οι θέσεις:

  1. Δύο (2) οδηγών βυτιοφόρου για επτά (7) μήνες. 
  2. Τριών (3) εργατών ύδρευσης για έξι (6) μήνες και 
  3. Τριών (3) εργατών αποχέτευσης για έξι (6) μήνες. 
Η πρόσληψη του εν λόγων προσωπικού κρίνεται επιτακτική καθώς είναι απαραίτητη η συγκρότηση επιπλέον συνεργείων αποκατάστασης βλαβών ύδρευσης και αποχέτευσης, κατά τη διάρκεια κυρίως της θερινής περιόδου καθώς οι μόνιμοι υπάλληλοι που στελεχώνουν το Τμήμα δεν επαρκούν για να καλύψουν τις εν λόγω αυξημένες ανάγκες. Τα συνεργεία αυτά θα έχουν την ευθύνη για την εκτέλεση των κατά τόπους αποκαταστάσεων βλαβών ύδρευσης και αποχέτευσης των νέων συνδέσεων και των επεκτάσεων των δικτύων. 

Τα τυπικά προσόντα ανάλογα με την ειδικότητα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις, θα προσδιοριστούν από το ΑΣΕΠ με τη σχετική Ανακοίνωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Αναμονή λοιπόν μέχρι την έκδοση των σχετικών προκηρύξεων. 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.