Ανακοινώνεται ότι ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων έστειλε σήμερα στο Δήμο Τήνου τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από τα ζημιογόνο αίτιο "Χαλάζι" της 09/03/2016 στις καλλιέργειες παραγωγών της τοπικής κοινότητας Φαλατάδου.

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι της 17/3/2017

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών  και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στη παραπάνω προθεσμία των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών προσκομίζοντας ταυτόχρονα αντίγραφο της δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής που υπέβαλε.
Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.