Ο Δήμαρχος Τήνου αποφασίζει:

Ορίζει ως εντεταλμένο σύμβουλο σε θέματα πολιτισμού, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Εμμανουήλ Σώχο με δικαίωμα υπογραφής εγγράφων, επί των αρμοδιοτήτων που έχουν σχέση με τον Πολιτισμό και συγκεκριμένα:

α. Την εισήγηση για την εν γένει πολιτιστική πολιτική του Δήμου.

β. Την ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου, το οποίο προάγει τα γράμματα και τον πολιτισμό του νησιού μέσα από ποικίλες διοργανώσεις και διαχειρίζεται τους διαθέσιμους πόρους και τα κατάλληλα για το σκοπό αυτό δημοτικά κτίρια και χώρους.

γ. Την εποπτεία και μέριμνα για τη λειτουργία των Μουσείων του Δήμου.

δ. Την έρευνα, μελέτη, ανάδειξη και προβολή της ιστορίας και της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής, λαϊκής και λόγιας, παράδοσης του νησιού με την ευθύνη και επιμέλεια για την:

* Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, επιστημονικών συναντήσεων, μουσικών εκδηλώσεων, ποιητικών και λογοτεχνικών βραδιών.

* Τη διοργάνωση εκθέσεων ιστορικών τεκμηρίων, λαϊκής μαρμαρογλυπτικής,
γλυπτικής, ζωγραφικής και φωτογραφίας.

* Τη διοργάνωση σεμιναρίων για τέχνες και τεχνικές που καταγράφονται στον
τόπο, και

* Την έκδοση βιβλίων, ενημερωτικών φυλλαδίων και περιοδικών εκδόσεων.

ε. Την επισήμανση, ανάδειξη και αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων της Τήνου.

στ. Για την ίδρυση Ιστορικού Δημοτικού Αρχείου (ή Αρχείων), όπου θα
συγκεντρωθεί αρχειακό υλικό από τις πρώην Κοινότητες, τα Δημοτικά Σχολεία,
Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Συλλόγους και ιδιωτικούς φορείς, φωτογραφικό υλικό
(δημιουργία Φωτοθήκης Τήνου), ηχητικά, κινηματογραφικά τεκμήρια, βίντεο, κ.λπ.

η. Την ίδρυση και λειτουργία δημοτικών βιβλιοθηκών με δανειστικό χαρακτήρα και
τη προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των βιβλιοθηκών που ήδη λειτουργούν στο νησί.

θ. Τη συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, Πολιτιστικά Ιδρύματα εθνικός και
τοπικός εμβέλειας και όλους τους φορείς πολιτισμού που δραστηριοποιούνται στο νησί.

Η παρούσα απόφαση:

- Ισχύει από την υπογραφή της μέχρι την τροποποίησή της ή την ανάκληση της.

- Δεν προκαλεί επιπρόσθετη επιβάρυνση στον Προϋπολογισμό του Δήμου

Έγγραφα της αρμοδιότητας του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου, τα οποία

εκφράζουν άποψη ή χαράσσουν πολιτική του Δήμου, συντάσσονται σε σχέδιο από τον
ίδιο και φέρουν την υπογραφή του Δημάρχου.


Ο Δήμαρχος Τήνου

Σίμος Ορφανός

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.