Την Τρίτη, 28 Μαρτίου συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρο και ώρα 12.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η συνεδρίαση θα είναι σε δύο μέρη, στο πρώτο θα συζητηθεί η έγκριση του Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2015 και στο δεύτερο υπάρχουν οι αιτήσεις από τους ιδιώτες του νησιού για παραχωρήσεις χώρων καθώς και διάφορα άλλα θέματα που μπορείτε να τα διαβάσετε παρακάτω.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.