Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ομόφωνα η τροποποίηση της σύμβασης, αναφορικά με τη συνεργασία του Δήμου Τήνου με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε., για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλιου αναφερόμενος στο ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα με αριθ. Πρωτ. 52803/21-12-2016 και 53087/1-2-2017 έγγραφα της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. με το οποίον ζητούν για την τροποποίηση της σύμβασης συνεργασίας του Δήμου με την ΕΕΑΑ, για την μεταφορά της συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών σε ΚΔΑΥ με ανάθεση από τον Δήμο και κάλυψη του κόστους από την ΕΕΑΑ.

Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου ότι στις 25-4-2013 ο Δήμος Τήνου είχε συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης Α.Ε.
Η σύμβαση αυτή εξακολουθεί να ισχύει κατά το μεγαλύτερο μέρος αυτής όμως λόγω της μη ύπαρξης χώρου μετα φόρτωσης από πλευράς Δήμου δεν έχει αρχίσει η υλοποίησή του έργου της ανακύκλωσης όπως αυτό προβλέπεται.

Έπειτα και μετά από διαλογική συζήτηση του σώματος, αποφασίστηκε ομόφωνα τροποποίηση των συμβάσεων συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης Α.Ε. προκειμένου να μεταφέρεται η συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών σε ΚΔΑΥ Αττικής με ανάθεση από το Δήμο σε ιδιώτη ο οποίος και θα παρέχει το χώρο μεταφόρτωσης και θα αναλάβει τη μεταφορά των ανακυκλώσιμων εκτός Τήνου - και κάλυψη του κόστους μεταφοράς από την ΕΕΑΑ.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.