Την Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα.

ΘΕΜΑ 1ο:
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Τήνου, οικον. έτους 2017.
Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2014 και 2015 Κληροδοτήματος Νικολάου Γαϊτη της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου του Δήμου Τήνου.
Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση
 απολογισμού και ισολογισμού  εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015 Κληροδοτήματος Ιερωνύμου Κοτσώνη  της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων του Δήμου Τήνου.  Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση  απολογισμού και ισολογισμού  εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2014 και 2015 Κληροδοτήματος Αντωνίου Περράκη  της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων του Δήμου Τήνου.  Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 5ο :
Έγκριση  απολογισμού και ισολογισμού  εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2014 και 2015 Κληροδοτήματος Αικατερίνης Περσέλλ  της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων του Δήμου Τήνου.  Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 6ο :
Έγκριση  απολογισμού και ισολογισμού  εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2014 και 2015 Κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Σαρδελά  της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου του Δήμου Τήνου.  Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση  απολογισμού και ισολογισμού  εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015 Κληροδοτήματος Βασιλείου Φορτόμου  της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου του  Δήμου Τήνου. Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση  απολογισμού και ισολογισμού  εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015 Κληροδοτήματος Πολυχρόνη Γεωργίου  του  Δήμου Τήνου.
Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση  απολογισμού και ισολογισμού  εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015 Κληροδοτήματος Φραγκίσκας Μανωλικίδη  του Δήμου Τήνου.
Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση  απολογισμού και ισολογισμού  εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015 Κληροδοτήματος Μοδέστου Αρμακόλλα του Δήμου  Τήνου.
Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 11ο:
Έγκριση  απολογισμού και ισολογισμού  εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015 Κληροδοτήματος Λουϊζας Σώχου του Δήμου Τήνου.
Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 12ο:
Έγκριση  απολογισμού και ισολογισμού  εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2014 και 2015 Κληροδοτήματος Φωκίωνος και Μοσχούλας Πλυτά  του Δήμου Τήνου.
Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκριση  απολογισμού και ισολογισμού  εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015 Κληροδοτήματος Ιωάννη Πρίντεζη  της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου Δήμου του Τήνου.  Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 14ο:
Έγκριση  απολογισμού και ισολογισμού  εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2014 και 2015 Κληροδοτήματος Νικολάου Γλύνη της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων  του Δήμου Τήνου.  Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 15ο:
Έγκριση  απολογισμού και ισολογισμού  εσόδων και εξόδων οικ. ετών 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015 Κληροδοτήματος Αντωνίας και Λουίζας Σώχου   του Δήμου Τήνου.  Εισηγητής : Ι. Σιώτος


 Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΩΤΟΣ

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.