Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Τήνου αναφορικά με την χρήση Κοινοχρήστων Χώρων ενόψει τουριστικής περιόδου. Αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου:

Γνωρίζουμε καλά ότι σε λίγες μέρες ξεκινά η τουριστική περίοδος και στο πλαίσιο αυτό, ενόψει και της κατάληψης από επαγγελματίες κοινοχρήστων χώρων, ζητάμε από τους δημότες μας, αφενός η κατάληψη αυτή να γίνεται μετά από νόμιμη άδεια, οι όροι της οποίας θα πρέπει να τηρούνται τόσο από πλευράς πληρωμής του αντιτίμου, όσο και από πλευράς τήρησης της αντιστοιχίας των αιτηθέντων και καταληφθέντων χώρων, αφετέρου θα πρέπει ο καθένας από πλευράς του να συνδράμει ώστε το νησί μας να έχει τη βέλτιστη δυνατή εικόνα.

Δυστυχώς στην αντίθετη περίπτωση θα είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που μας υποδεικνύει η υπηρεσία και μας επιβάλει η ισχύουσα νομοθεσία, ιδιαίτερα με την επιβολή προστίμων. 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.