Την Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα.

 ΘΕΜΑ 1ο:
Λήψη απόφασης επί αιτήσεων ΔΕΔΔΗΕ για την χορήγηση αδειών εκσκαφής.
Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 2ο:
Λήψη απόφασης για τη σύναψη (ανανέωση) σύμβασης παροχής ιατρικών υπηρεσιών, μέσω τηλεφωνικών καρδιογραφημάτων, μεταξύ του Δήμου Τήνου και της Teleheart – Ιατρικής Ε.Π.Ε.   Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 3ο:
Ψήφιση πίστωσης,
αναφορικά με την κάλυψη δαπανών εορτασμού της 25ης Μαρτίου.  Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 4ο:
Λήψη απόφασης περί της διαπίστωσης ή μη αδυναμίας εκτέλεσης ορισμένων υπηρεσιών καθαριότητας με ίδια μέσα του Δήμου. Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 5ο:
Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση, με την Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Κυκλάδων, του Final Four εφήβων.   Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 6ο:
Λήψη απόφασης για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης του κλιμακίου Τήνου, της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ, για το έτος 2017.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 7ο:
Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τον τίτλο: «Υπηρεσίες σχεδίασης, σήμανσης και προβολής του πεζοπορικού δικτύου Δήμου Τήνου».
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 8ο:
Χορήγηση παράτασης ωρών λειτουργίας, σχετικά με την επιχείρηση «Καφετέρια» του Γεράσιμου Χαρακαίδη, που βρίσκεται στον οικισμό Πάνορμος  της Τ. Κ. Πανόρμου. Εισηγήτρια. Α. Δεληγιάννη.

ΘΕΜΑ 9ο:
Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Τήνου σε διεθνή έκθεση, η οποία θα λάβει χώρα στο Μιλάνο στις 30/3/2017-6/4/2017, και ψήφιση σχετικής πίστωσης.   Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 10ο:
Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου Τήνου ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ».
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο:
Δέσμευση και ψήφιση της διάθεσης πιστώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ), του προϋπολογισμού του Δήμου Τήνου οικον. Έτους 2017.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο:
Τροποποίηση της σύμβασης, αναφορικά με τη συνεργασία του Δήμου Τήνου με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε., για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.  Εισηγητής : Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο:
Συζήτηση της κατατεθείσας, την 26.01.2017, εκ 60 ατόμων πρότασης, αναφορικά με το ζήτημα: «Λειτουργία Δεματοποιητή – Επιπτώσεις  στην περιοχή Κοσίνι».
Εισηγήτρια: Αικ. Σιώτη.

 Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

    ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΩΤΟΣ

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.