Επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμαρχο Τήνου έστειλε η Ελληνική Συνομοσπονδια Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας αναφορικά με τη λειτουργία σούπερ μάρκετ στο νησί. Η επιστολή αναφέρει.

Η Ελληνική Συνομοσπονδια Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, μέλος της οποίας είναι ο Εμπορικός Σύλλογος Τήνου, έχει ενημερωθεί για την διαμάχη που έχει προκύψει στην πόλη της Τήνου με τον Σύλλογο, ως προς την εγκατάσταση και την λειτουργία σούπερ μάρκετ της ελληνικής αλυσίδας SYNKA.H EΣΕΕ έχει αποδείξει στο πέρασμα του χρόνου, ότι αντιλαμβάνεται πλήρως τις επιφυλάξεις και ιδιαίτερες ανησυχίες που εκφράζουν οι τοπικοί Εμπορικοί Σύλλογοι, ιδιαίτερα της νησιωτικής χώρας, στην λειτουργία νέων σούπερ μάρκετ στην περιοχή τους.

Επειδή όμως, εταιρείες εντέλει διαφέρουν, ο SYNKA αποτελεί συνεταιρισμό ελληνικών σούπερ μάρκετ, ανήκει στον ελληνικό όμιλο ΕΛΟΜΑΣ και όχι σε πολυεθνική επιχείρηση, δίνει δουλειά σε ελληνικά εργατικά χέρια και επενδύει τα κεφάλαια του καθ' ολοκληρία στην Ελλάδα. Περαιτέρω, το νέο πλαίσιο του ν. 4442/2016 (το οποίο επισυνάπτουμε στην παρούσα), δεν αφήνει πολλά περιθώρια για την μη εγκατάσταση ανάλογων επιχειρήσεων, πάντα βέβαια μέσα στο πλαίσιο της πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομιμότητας.

Δεδομένης λοιπόν της τήρησης των κριτηρίων που θέτει ο νόμος, η ΕΣΕΕ θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να τίθεται περαιτέρω περιορισμοί στην εγκατάσταση συνεταιρισμών σούπερ μάρκετ, οι οποίοι τελικά βοηθούν στην ανάπτυξη της τοπικής αγοράς αντί να την επιβαρύνουν.

Συνακόλουθα, θα πρέπει και οι Εμπορικοί Σύλλογοι να απαλλαγούν από φοβικά σύνδρομα που μερικές φορές αναπτύσσουν έναντι πάντων και να σκεφτούν σοβαρά, με στοιχεία και σε μεσοπρόθεσμη βάση ποιοι τελικά κάνουν καλό στην ελληνική οικονομία και ποιοι όχι.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.