Επιστολή προς τους εκλέκτορες της Διοικούσης Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου έστειλε ο τέως Γεν. Γραμματέας Δ.Ε. η εν λόγω επιστολή αναφέρει:

Στις 3 Δεκεμβρίου, του τρέχοντος έτους, θα ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα για την ανάδειξη της νέας Διοικούσης  Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. Ως Τήνιος και με την εμπειρία που μου προσέφερε η θητεία μου σ' αυτό (μια πλήρης θητεία και μια ολιγόμηνη δεύτερη, η οποία διεκόπη με την παραίτησή μου, διαφωνώντας με τον τρόπο διοικήσεως του)  θα ήθελα να σας θέσω κάποιες σκέψεις μου  που θεωρώ ότι μπορεί να σας βοηθήσουν στις αποφάσεις που πρέπει να πάρετε.

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι, το να αναθέσεις ένα έργο σε κάποιον, χωρίς να είσαι βέβαιος ότι έχει τα προσόντα να το διεκπεραιώσει, σε περίπτωση αποτυχίας, η ευθύνη του αναθέτοντος είναι πολλαπλάσια του εκτελούντος. Ας το έχουμε λοιπόν αυτό σαν ένα από τα κριτήρια επιλογής των αιρετών μελών της Διοικούσης Επιτροπής και κατ΄ επέκτασιν της αξιολογήσεως του έργου αυτών.

Αποφεύγοντας αναφορές μου σε συγκεκριμένα περιστατικά που αφορούν θέματα αποφάσεων ή ενεργειών ή αστοχιών Διοικουσών Επιτροπών, που σαν πάγια αρχή μου, πρέπει να συζητώνται μόνο εντός του Π.Ι.Ι.Ε.Τ., περιορίζομαι σε στοιχεία που προκύπτουν από τους δημοσιευμένους απολογισμούς του και σε τεκμηριωμένες προσωπικές μου απόψεις, αρκετά όμως πιστεύω, για να αναδείξουν την σοβαρότητα του προβλήματος που απειλεί στην πραγματικότητα το Ιερό μας Ίδρυμα και ουδείς ασχολείται μ' αυτό.

Το σύστημα διοικήσεως και οικονομικής διαχειρίσεως, κάτω από το οποίο λειτουργεί σήμερα το Π.Ι.Ι.Ε.Τ., το οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε μια άνευ προηγουμένου δυσάρεστη κατάσταση, που θα είναι οδυνηρή γι' αυτό και την Τήνο ολόκληρη. Όλοι γνωρίζουμε την συνετή διαχείριση των προγόνων μας, που την χαρακτήριζαν τα ζωτικά έργα ουσίας και αναπτύξεως που προσέφερε το Π.Ι.Ι.Ε.Τ. στον τόπο μας, με παράλληλη δημιουργία σημαντικών χρηματικών αποθεμάτων γι’ αυτό, (σε μετρητά, ράβδους χρυσού και λοιπά) σε μια περίοδο μάλιστα πολέμων και οικονομικής ανέχειας,  κατά το πλείστον, μεγαλύτερης της σημερινής.  Αντ' αυτής φθάνουμε σε μια άλλη σπάταλη διαχείριση, η οποία, όπως  προκύπτει από τους δημοσιευθέντες απολογισμούς του 2015 και 2016, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του, που οι νεότερες Διοικούσες Επιτροπές εξελικτικά έχουν δημιουργήσει,  δαπανήθησαν πλέον των εσόδων του για το 2015 το ποσό των 616.561 € και για το 2016 το ποσό των 503.759 €. Η εμφανιζόμενη μείωσις του ποσού υπερβάσεων των λειτουργικών δαπανών για το 2016 έναντι του 2015 είναι πλασματική και οφείλεται στην αύξηση των εσόδων το 2016 κατά 243.143 €. Για το 2016 υπάρχει πραγματική αύξηση λειτουργικών δαπανών κατά 130.341 €.

Αν στις ανωτέρω διαφορές προστεθούν και τα ποσά που καταβλήθησαν για επιβαρύνσεις που προήλθαν από δικαστικές αποφάσεις για λανθασμένες επιλογές παλαιότερων Διοικουσών Επιτροπών διαμορφώνονται οι ακόλουθες τελικές διαφορές υπερβάσεων των συνολικών δαπανών έναντι των αντίστοιχων εσόδων.

Για το έτος 2015: 616.561 + 692.043 = 1.308.604 €
Για το έτος 2016: 503.759 + 194.938 = 698.697 €Προβλέποντας την δυσοίωνο εξέλιξη στην οποία οδηγεί το Π.Ι.Ι.Ε.Τ., η σπάταλη οικονομική διαχείρισις που δημιούργησαν οι νεότερες Διοικούσες Επιτροπές, προχώρησα στην σύνταξη δύο οικονομικών αναλύσεων, που σαν στόχο είχαν, την ενημέρωση την αρμοδίων, με το χρονοδιάγραμμα εξαντλήσεως του συνολικού χρηματικού αποθέματός του, ελπίζοντας ότι θα προβληματιστούν. Γραμμένες σε απλή μορφή, για να είναι κατανοητές από οποιονδήποτε,  τις κατέθεσα στην Διοικούσα Επιτροπή,  μια ως επίτροπος στην συνεδρίαση υπ' αριθμόν 5 του 2015 και μια με επιστολή μου στις 11/02/2016. (Η σύνταξίς τους βασίζεται στα περιουσιακά στοιχεία του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.  και περιλαμβάνουν τα χρηματικά και λοιπά κινητά ρευστοποιούμενα αποθέματά του, μετατραπέντα σε ΕΥΡΩ,  με τις τότε ισοτιμίες τους και δείχνουν πόσο βραχυπρόθεσμο είναι το χρονοδιάγραμμα εξαντλήσεως του συνολικού χρηματικού αποθέματός του). Και τις δύο φορές έγιναν αποδεκτές και δεν αμφισβητήθηκαν από κανέναν. Ούτε από την Διοικούσα Επιτροπή, ούτε από την αρμόδια υπηρεσία του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.

Η όλη μορφή της σπάταλης διαχειρίσεως των νεοτέρων Διοικουσών Επιτροπών, απεικονίζεται χαρακτηριστικά, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τις εν λόγω αναλύσεις, η σημερινή. Ναι μεν τις απεδέχθη και συμφώνησε μ΄ αυτές, αλλά, αντί να προβεί στην άμεση αναδιοργάνωση της οικονομικής διαχειρίσεως, ως όφειλε, με στόχο, τον ισοσκελισμό τουλάχιστον του συνόλου των δαπανών με τα έσοδα, ηύξησε τις υπέρογκες λειτουργικές δαπάνες κατά 130.341 € ακόμη, ως προανέφερα.

Χωρίς να θέλω να πάρω θέση υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς, στην διαμάχη που υπάρχει, πρέπει να καταλάβετε ότι,  την συγκεκριμένη στιγμή δεν είναι προτεραιότητα η επίμαχος αλλαγή της νομοθεσίας για το αυτοδιοίκητο του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.,  αλλά η διάσωσίς του. Για να μην παρεξηγηθώ ξεκαθαρίζω: Είμαι υπέρμαχος του αυτοδιοίκητου του Ιερού μας Ιδρύματος και κάθε νομοθεσίας που το διασφαλίζει. Άλλωστε μια εκ των αιτιών της αποχωρήσεώς μου από την παρούσα Διοικούσα Επιτροπή είναι η απόρριψις, στην τελευταία συνεδρίαση που μετείχα, της προτάσεως για την αποκατάσταση των παρεμβάσεων που έγιναν στην νομοθεσία. Ο τρόπος διοικήσεώς του όμως όπως έχει εξελιχθεί, το οδηγεί πολύ σύντομα σε οικονομικό αδιέξοδο. Οι υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί εξαντλούν και τα τελευταία χρηματικά του αποθέματα. (Ίσως και στο διάστημα της θητείας της επομένης Διοικούσης Επιτροπής. Αναλόγως, των σπάταλων λειτουργικών αναγκών του, καθώς και του χρονοδιαγράμματος που θα προκύψει, για την εξόφληση οφειλών που δημιουργήθηκαν και θα δημιουργηθούν στη συνέχεια, από δικαστικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντιδίκων, όταν αυτές διατυπωθούν). Μετά τι γίνεται;

Η απάντησις είναι απλή. 
Χρηματοδοτείται από το κράτος και μετατρέπεται σε κρατικό οργανισμό, 
ή Χρηματοδοτείται από τον Δήμο και μετατρέπεται σε δημοτικό Ίδρυμα, 
ή Χρηματοδοτείται από την εκκλησία της Ελλάδος και μετατρέπεται σε εκκλησιαστικό Ίδρυμα. 

Και στις τρεις περιπτώσεις, ανεξαρτήτως του ποια είναι η χειρότερη, χάνεται το αυτοδιοίκητο του Ιερού μας Ιδρύματος.

Η απλή λογική λέει: Πρώτα σώζεις κάτι που κινδυνεύει και μετά το βελτιώνεις. Γι' αυτό, την συγκεκριμένη στιγμή, παραμερίστε για λίγο τις διαφορές σας, και μονιασμένοι όλοι οι εκλέκτορες, καθίστε γύρω από το ίδιο τραπέζι μακριά απ' τις όποιες ανθρώπινες αδυναμίες και υστεροβουλίες. Καταλάβετε επιτέλους ότι τα προβλήματα του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. δεν  λύνονται ούτε στις αίθουσες των δικαστηρίων, ούτε στις αίθουσες συνελεύσεων, ούτε στο πεζοδρόμιο. Μόνο μια ισχυρή και χωρίς εξαρτήσεις Διοικούσα  Επιτροπή μπορεί να σώσει το Ιερό μας Ίδρυμα. Και αυτή μόνο εσείς μπορείτε να την προσφέρετε. Πάρτε μια ενιαία απόφαση.  Στηρίξτε όλοι μαζί εννέα ικανά άτομα, κοινής αποδοχής σας και δώστε τους την δυνατότητα, με την βοήθεια της Παναγίας μας, να το λύσουν. Σώστε το Ίδρυμα και αφού το βάλετε σε μια σωστή διαδρομή διοικήσεως, λειτουργίας και διαχειρίσεως, λύστε τις οποίες διαφορές έχετε. Χρόνος γι' αυτές  υπάρχει. Για την διάσωσή του στενεύουν πολύ τα χρονικά περιθώρια.  Η Παναγία μας ας σας φωτίσει.

Ευχαριστώντας τους αγαπητούς αναγνώστες, τους γνωστοποιώ ότι, χωρίς την έγγραφη άδειά μου, δεν επιτρέπω την αναδημοσίευση ή και με κάθε τρόπο αναπαραγωγή, μέρους ή όλης της επιστολής αυτής.

Γρηγόριος Β. Μαρκουΐζος 
Τέως Γεν. Γραμματέας Δ.Ε. του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.