Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η Μεγαλόχαρη Τήνου», στo πλαίσιo του κοινωνικού της έργου και προκειμένου να καλύψει τις ιατρικές ανάγκες των περιθαλπόμενών της, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Ιδρύματος (άρθρα 3β & 8 του Κεφ. Β’), ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε συνεργασία με ιδιώτη ειδικευμένο παθολόγο ιατρό, για την λήψη ανάλογων υπηρεσιών.

Για κάθε επί μέρους πληροφορία ως προς τα επί μέρους ιατρικά καθήκοντα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Διοικητική Υπηρεσία της Μονάδας στο τηλέφωνο 2283022230 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι 28/04/2017 ώρα : 12 η μεσημβρινή.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στον ηλεκτρονικό τύπο και στους πίνακες ανακοινώσεων του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. και του Δήμου Τήνου αντίστοιχα.

Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.