Η "Αδελφότης των εν Αθήναις Τηνίων" προσκαλεί όλους τους Τηνίους των Αθηνών που επιθυμούν, και έχουν λάβει γνώση του καταστατικού του ιστορικού σωματείου και αποδέχονται τις διατάξεις του να γίνουν μέλη στο σωματείο.

Η εγγραφή του μέλους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από αυτοπρόσωπη υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο και αφού συνηγορήσουν εγγράφως υπέρ αυτού τρία (3) μέλη του σωματείου (Καταστατικό, άρθρο 4).

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.