Γήπεδο 1ου Δημοτικού Σχολείου


Συζητήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου με τίτλο «Συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων Δήμου Τήνου». Το θέμα εισηγήθηκε στο σώμα ο πρόεδρος του Συμβουλίου, κος Ιωάννης Σιώτος όπου έκανε γνωστό την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του δημου η οποία ανέφερε:

Σύμφωνα με το από 15/09/2016 συμφωνητικό του έργου "Συντηρήσει επισκευές σχολικών κτιρίων Δήμου Τήνου" η περαίωση των εργασιών έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι τις 14/01/2017. Με την υπ. αριθμόν 4/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Τήνου δόθηκε παράταση εργασιών μέχρι τις 14/03/2017. 

Σας ενημερώνουμε ότι το συμβατικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί εκτός από την επισκευή του συνθετικού δαπέδου του γηπέδου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου που απαιτεί καλές καιρικές συνθήκες οι οποίες δεν υπήρξαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

Ο ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία μας με το υπ. αιρθμ 22830/13-03-2017 έγγραφο, αίτημα παράτασης εργασιών κατά δύο μήνες ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τις εργασίες του γηπέδου. 

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε γενική παράταση δύο (2) ημερολογιακούς μήνες δηλαδή μέχρι τις 14/05/2017.


Το σώμα αποφάσισε ομόφωνα την παράταση του έργου όπως αναφέρει ο επιβλέποντας του έργου. Σ' αυτό το σημείο θα αναφέρουμε τις εργασίες που έγιναν στις σχολικές μονάδες όπως τα ανέφερε στην εισήγηση του πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κος Ιωάννης Σιώτος:

1ο Δημοτικό Σχολείο

 1. Η διάστρωση όλου του προαυλίου χώρου με βιομηχανικό δάπεδο
 2. Επίστρωση συνθετικού δαπέδου γηπέδου basket-volley, με αντικραδασμικό και κάλυψη με ακρυλικά υλικά συνολικού πάχους τουλάχιστον 5mm, όπως σχέδια μελέτης
 3. Η προμήθεια και κατασκευή εξοπλισμού Μπάσκετ και Βόλεϊ ήτοι α) δύο νέες μπασκέτες και β) Συγκρότημα λυόμενο γηπέδου πετοσφαίρισης (volley) πλήρες με προστατευτικά σύγκρουσης
 4. Κατασκευή περιμετρικά του γηπέδου καναλιών απορροής ομβρίων
 5. Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων στις υφιστάμενες κερκίδες, και τέλος
 6. Προμήθεια και τοποθέτηση καθιστικών (παγκάκια) για την εξυπηρέτηση των παιδιών στους κοινόχρηστους χώρους του σχολείου
 7. Προμήθεια δύο (2) εστιών μίνι ποδοσφαίρου
2ο Δημοτικό Σχολείο 
 1. Η προμήθεια και κατασκευή εξοπλισμού βόλεϊ και συγκεκριμένα πλήρες λυόμενο γηπέδου πετοσφαίρισης με προστατευτικά σύγκρουσης. 
 2. Προμήθεια και τοποθέτηση καθιστικών (παγκάκια) για την εξυπηρέτηση των παιδιών στους κοινόχρηστους χώρους του σχολείου
 3. Προμήθεια δύο (2) εστιών μίνι ποδοσφαίρου
 4. Επισκευή επιχρισμάτων και χρωματισμός αυτών 
εκκρεμεί
Επισκευή όλου του συνθετικού δαπέδου γηπέδου basket-volley, συνολικού πάχους τουλάχιστον 2.00 mm όπως σχέδια μελέτης

3ο Δημοτικό Σχολείο
 1. Ο έλεγχος και η επισκευή των κουφωμάτων που παρουσιάζουν προβλήματα
 2. Επίστρωση του δαπέδου της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων με κεραμικά πλακίδια και ο χρωματισμός της αίθουσας με πλαστικό χρώμα
 3. Τοποθέτηση πόρτας Πυρασφάλειας στην είσοδο του λεβητοστάσιο
 4. Τοποθέτηση θέρμανσης στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.