Την Παρασκευή, 07 Απριλίου και ώρα 19.00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου στην αίθουσα συνεδριάσεων του σώματος. Τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με τα στοιχεία εσόδων και εξόδων του Δήμου Τήνου για το δ΄ τρίμηνο 2016.

Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Τήνου, οικον. έτους 2017.

Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 3ο : Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο στα πλαίσια της ένταξης του έργου: «Επισκευή – αναβάθμιση Παιδικού Σταθμού Τήνου» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» στον Άξονα Προτεραιότητα 1, Μέτρο 2 «Συμπληρωματική πρόσκληση στην Αστική Αναζωογόνηση», αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων, οικον. έτους 2016, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων, οικον. έτους 2016, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εισηγήτρια : Λ. Άνδροβικ

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικον. έτους 2017, του Δημοτικού Ιερού Ιδρύματος Αγίας Τριάδος Γύρλας.

Εισηγητής : Ε. Σημαντήρης

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, οικον. έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Πνευματικό Κέντρο Πανόρμου Τήνου ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ».

Εισηγητής : Εμμ. Σώχος

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Πνευματικό Κέντρο Πανόρμου Τήνου ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ».

Εισηγητής : Εμμ. Σώχος

ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης, σχετικά με την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου με τίτλο «Συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων Δήμου Τήνου».

Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εστίασης και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού του έργου Κέντρο Σίτισης & παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδαςευπαθών ομάδων πληθυσμού στη νήσο Τήνο – ΟΜΑΔΑ Δ΄ Έπιπλα».

Εισηγητής : Ι Σιώτος

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εστίασης και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού του έργου Κέντρο Σίτισης & παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας ευπαθών ομάδων πληθυσμού στη νήσο Τήνο – ΟΜΑΔΑ Α΄ Ηλεκτρικές Συσκευές Κουζίνας, ΟΜΑΔΑ Β΄ Λοιπές Κινητές Ηλεκτρικές Συσκευές και ΟΜΑΔΑ Γ΄ εξοπλισμός Εστίασης».

Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 12ο : Εξέταση αιτημάτων της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου.

Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 13ο : Λήψη απόφασης, αναφορικά με την εκτέλεση ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω λογαριασμών της Άλφα Τράπεζας.

Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 14ο : Χορήγηση παράτασης ωρών λειτουργίας της επιχείρησης: «Εστιατόριο – Αναψυκτήριο» της Ελένης Γάσπαρη του Ιακώβου, που βρίσκεται στον οικισμό Πάνορμος της Τ. Κ. Πανόρμου.

Εισηγήτρια. Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 15ο : Λήψη απόφασης, σχετικά με την προβολή της Τήνου στο συνδρομητικό περιοδικό «ΕΠΑΘΛΟ» και ψήφιση σχετικής πίστωσης. Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη.

ΘΕΜΑ 16ο : Συγκρότηση επιτροπής ονοματοθεσιών Δήμου Τήνου.

Εισηγητής : Π. Αρμάος

ΘΕΜΑ 17o : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή του αρ. 35 της Υ.Α 13/1999 (ΦΕΚ Β’ 444/1999).

Εισηγητής : Ε. Κορνάρος

ΘΕΜΑ 18ο : Τροποποίηση του άρθρου 10 της κανονιστικής απόφασης, σχετικά με την λειτουργία ζωήλατων οχημάτων στο Δήμο Τήνου.

Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο : Εξέταση αιτήσεων, αναφορικά με ανταποδοτικά τέλη.

Εισηγητής : Κων. Βιδάλης

ΘΕΜΑ 20ο : Αποδοχή παραίτησης της Προέδρου Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Δήμου Τήνου και ορισμός εκ νέου Προέδρου.

Εισηγητής : Ι. Σιώτος

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.