Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Τήνου αναφορικά με τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων ενόψει των επικείμενων ελέγχων που έρχονται. Η ανακοίνωση αναφέρει

Ενόψει των επικείμενων ελέγχων, τόσο από την υπηρεσία μας όσο και από το Αστυνομικό Τμήμα Τήνου, για την τήρηση των όρων παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων από το Δήμο μας, υπενθυμίζουμε στους επαγγελματίες του νησιού μας τα παρακάτω:
  • η χρήση κοινόχρηστων χώρων επιτρέπεται μόνο μετά από την έκδοση σχετικής άδειας από τον Δήμο 
  • οποιαδήποτε χρήση κοινόχρηστου χώρου πριν από την έκδοση της άδειας θεωρείται αυθαίρετη και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο αστικές και ποινικές κυρώσεις 
  • για την έκδοση άδειας χρήσης κοινόχρηστων χώρων υποβάλλεται αίτηση στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου, συνοδευόμενη με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  • Φωτοαντίγραφο της έναρξης εγκατάστασης από Δ.Ο.Υ. (άπαξ)
  • Φωτοαντίγραφο της άδειας καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου απαιτείται (άπαξ)
  • Μία απόδειξη της ταμειακής μηχανής της επιχείρησης (άπαξ)
  • Τοπογραφικό σκαρίφημα υπογεγραμμένο από μηχανικό, στο οποίο αποτυπώνεται ο προς παραχώρηση χώρος και τα τοπικά χαρακτηριστικά. Το δικαιολογητικό αυτό, αν και προβλέπεται στη σχετική κανονιστική απόφαση του Δήμου θεωρείται προαιρετικό για το 2017, αλλά για το 2018 θα είναι υποχρεωτικό (άπαξ ή επί μεταβολής)
  • Δημοτική ενημερότητα
  • Αποδεικτικό καταβολής του αναλογούντος τέλους (εφάπαξη ή προκαταβολή 30% του συνολικού τιμήματος η εκπρόθεση καταβολή ή η μη καταβολή μιας δόσης συνιστά λόγο ανάκλησης της άδειας και η χρήση των κοινόχρηστων χώρων θεωρείται αυθαίρετη, με αστικές και ποινικές συνέπειες.
Παρακαλούμε λοιπόν τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες του νησιού μας για την έγκαιρη αδειοδότησή τους.

Για το Δήμο Τήνου

Ο Προϊστάμενος
Νικόλαος Αρμακόλας

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.