Την Δευτέρα, 08 Μαΐου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου στις 12.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του σώματος. Τα θέματα της συνεδριάσεως είναι τα ακόλουθα.

ΘΕΜΑ 1ο:
Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 60.000,00 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το «πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της χώρας» και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017.
Εισηγητής : Δήμαρχος  


ΘΕΜΑ 2ο:
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Τήνου, οικον. έτους 2017.
Εισηγητής : Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο:
Ψήφιση πίστωσης για την εκτύπωση πρακτικών 1ου συνεδρίου με θέμα :  «Από την Τήνο του Βενετού Δόγη στην Τήνο της Υψηλής Πύλης».
Εισηγητής: Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 4ο:
Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη συνδιοργάνωση θεατρικής παράστασης, με τη θεατρική ομάδα Τήνου «Θεατροποιείο», η οποία θα λάβει χώρα, το διάστημα από 12 έως 15 Μαΐου 2017 και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 5ο:
Έγκριση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας σύνταξης δημοσιευμάτων, σχετικά με την τουριστική προβολή του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη.

ΘΕΜΑ 6ο:
Ψήφιση πίστωσης ποσού επτά χιλιάδων (7.000,00 €) ευρώ για την «Παραγωγή video για την τουριστική προβολή της Τήνου».
Εισηγήτρια: Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 7ο:
Χορήγηση παράτασης ωρών λειτουργίας της επιχείρησης: «Εστιατόριο – Καφενείο» της Μαγδαληνής Νασοπούλου του Σωτηρίου, που βρίσκεται στον οικισμό Δύο Χωριά της Τ. Κ. Δύο Χωρίων.
Εισηγήτρια. Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 8ο:
Χορήγηση παράτασης ωρών λειτουργίας της επιχείρησης: «Παραδοσιακό Καφενείο» της Μαργαρούλας Κεφαλλωνίτου του Νικολάου, που βρίσκεται στον οικισμό Φαλατάδο της Τ.Κ. Φαλατάδου.
Εισηγήτρια. Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 9ο:
Χορήγηση παράτασης ωρών λειτουργίας της επιχείρησης: «Καφετέρια – Μπαρ» της Αικατερίνης Παναγιωτάκη του Εμμανουήλ, που βρίσκεται στον οικισμό Αγ. Ιωάννη Πόρτο της Τ. Κ. Τριαντάρου. Εισηγήτρια. Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 10ο:
Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης και αναψυχής, Παρασκευή και προσφορά πλήρους γεύματος» της Σταυρούλας Κτιστάκη του Παναγιώτη, το οποίο βρίσκεται στον οικισμό Πάνορμος της Τ.Κ. Πανόρμου του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια. Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 11ο:
Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών – Επιχείρηση μαζικής εστίασης και πλήρους γεύματος (ζεστής & κρύας κουζίνας, εστιατόριο – αναψυκτήριο)» του Αντωνίου Χαρικιόπουλου του Ιωάννη, το οποίο βρίσκεται στον οικισμό Κτικάδος  της Τ.Κ. Κτικάδου του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια. Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 12ο:
Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος(ζεστής κρύας κουζίνας – εστιατόριο)– Επιχείρηση Αναψυχής καθώς και προσφορά κατά κύριο Οινοπνευματωδών ποτών – καφετέρια)» του Μάρκου Αρμακόλλα του Εδουάρδου, το οποίο βρίσκεται στον οικισμό Στενή της Τ.Κ. Στενής του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια. Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εστίασης και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού του έργου Κέντρο Σίτισης & παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας ευπαθών ομάδων πληθυσμού στη νήσο Τήνο – ΟΜΑΔΑ Δ΄ Έπιπλα».
Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 14ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εστίασης και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού του έργου Κέντρο Σίτισης & παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας ευπαθών ομάδων πληθυσμού στη νήσο Τήνο – ΟΜΑΔΑ Α΄ Ηλεκτρικές Συσκευές Κουζίνας,
ΟΜΑΔΑ Β΄ Λοιπές Κινητές Ηλεκτρικές Συσκευές και ΟΜΑΔΑ Γ΄ Εξοπλισμός Εστίασης».
Εισηγητής : Ι. Σιώτος 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.