Σήμερα συνεδριάζει το Πνευματικό Κέντρου Πανόρμου Τήνου ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ και ώρα 19.00, στα γραφεία της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1: Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων έτους 2017 σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 2: Δέσμευση πιστώσεων του προϋπολογισμού Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου οικ. Έτους 2017.ΘΕΜΑ 3: Έγκριση τεχνικών όρων διακήρυξης της υπηρεσίας καθαριότητας Μουσείων Πύργου-Ανάληψη πίστωσης.

ΘΕΜΑ 4 : Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την εργασία αποκάλυψης και ανάδειξης γραφημάτων στα εσωτερικά επιχρίσματα της οικίας- Μουσείο Γιαννούλη Χαλεπά – Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 4 : Έγκριση τεχνικής περιγραφής ανάπλασης εξωτερικών χώρων μουσείου Τηνίων Καλλιτεχνών – Ανάληψη πίστωσης.

ΘΕΜΑ 6 : Έγγραφα – Ενημερώσεις.

Ο Πρόεδρος του
Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου Τήνου  Γιαννούλης Χαλεπάς

Εμμανουήλ Σώχος

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.