Ο Παιδικός Σταθμός Δήμου Τήνου ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για την εγγραφή των παιδιών στον Παιδικό Σταθμό αρχίζει από την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017
έως την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο του Παιδικού Σταθμού Δήμου Τήνου τις ώρες 9.30 π.μ -10.30 π.μ και στο τηλ. 2283022285, απ’ όπου και θα παραλαμβάνουν την κατάσταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και θα υποβάλουν την αίτησή τους.

Επίσης στο site του Δήμου www.dimostinou.eu/ μπορείτε να κατεβάσετε την κατάσταση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ψάρρος

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.