Με γνωστοποίηση της στην σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η ανεξάρτητη σύμβουλος κας Ειρήνη Βιδάλη ενημέρωσε το σώμα αναφορικά με το θέμα που την οδήγησε στην ανεξαρτητοποίηση της και δεν είναι άλλο από την  Εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων στην Καρδιανή . Η επιστολή αναφέρει:

Θα ήθελα να ενημερώσω το Δημοτικό μας Συμβούλιο ότι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την υπ’ αριθμόν 20.223/11- 04-2017 απόφασή του, απέρριψε την προσφυγή του Δήμου Τήνου και των λοιπών προσφευγόντων κατά της 1736/12-1- 2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με την οποία εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για τη Εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) προς αποκατάσταση ιδιόκτητης έκτασης ανενεργού λατομείου αδρανών υλικών στη θέση Μάρμαρα Καρδιανής Τήνου, από την ΒΙ∆ΑΛΗΣ MΠETON AΒΕE».

Αυτή είναι η πρώτη, ηθική κυρίως, δικαίωσή μου, αλλά και η απάντησή μου σε όσους βιάστηκαν να μας καταδικάσουν. Το απευθύνω ειδικά στους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους που στήριξαν την προσφυγή, αλλά κυρίως στους «καθοδηγητές» των κατοίκων της Καρδιανής.

Καλή συνέχεια…

ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΔΑΛΗ
Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.