Ο Δήμος Τήνου ενημερώνει τους κτηνοτρόφους του νησιού ότι έχουν αποσταλεί στο Δήμο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου οι καταστάσεις κατανομής βοσκήσιμων γαιών για το έτος 2016.

Ο Δήμος παρακαλεί όπως προσέλθουν για την παραλαβή του σχετικού εντύπου κατανομής και την ενημέρωσή τους σχετικά με το ποσό και τον τρόπο καταβολής του αντίστοιχου μισθώματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δήμου, τηλ. 2283360100.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.