Αποφασίστηκε ομόφωνα στην πρόσφατη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Τήνου η Κατανομή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) έτους 2017 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων της Τήνου (Α΄ Κατανομή έτους 2017).

Η Πρόεδρος του σώματος εισηγούμενη το παραπάνω θέμα ανέφερε ότι με την με αριθ. 704/2017 Χρηματικής Εντολής του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης εγκρίθηκε η Α΄ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 στους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων τους. Για το Δήμο μας εκταμιεύθηκε το ποσό των 17.520,00€

Η Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη την με αριθ. 704/2017 Χρηματικής Εντολής του Υπουργείου Εσωτερικών και την πρόταση της Προέδρου, αποφασίζει ομόφωνα.

Την κατανομή ποσού 17.520,00 €, που αποτελεί την Α΄ δόση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων, ως εξής:

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α΄/ μιας Εκπ/σης Δήμου Τήνου : Αναλογούν ποσό 10.512,00 €
Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β΄/μιας Εκπ/σης Δήμου Τήνου : Αναλογούν ποσό 7.008,00 €

ΣΥΝΟΛΟ : 17.520,00€

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.