Την Παρασκευή, 16 Ιουνίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου στις 19.30 με ιδιαίτερα «καυτά θέματα» στην ατζέντα του όπως μεταξύ άλλων η έγκριση του Marketing Plan τουριστικού προϊόντος Τήνου.

ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με τα στοιχεία εσόδων και εξόδων του Δήμου Τήνου για το  Α΄ τρίμηνο 2017.
Εισηγήτρια : Ε. Αλοιμόνου 

ΘΕΜΑ 2ο:
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Τήνου και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικον. Έτους 2017.
Εισηγήτρια : Ε. Αλοιμόνου 


ΘΕΜΑ 3ο:  
Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος  με την επωνυμία «Μουσείο Κώστας Τσόκλης».
Εισηγητής : Ι. Σιώτος 

ΘΕΜΑ 4ο:
Παρουσίαση και έγκριση του «MARKETING PLAN Tουριστικού Προϊόντος Δήμου Τήνου».  Εισηγήτρια: Α. Δεληγιάννη.

ΘΕΜΑ 5ο:
Έγκριση της με αριθ. 8/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου» περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017.
Εισηγητής : Κ. Ψάρρος 

ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση της με αριθ. 7/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιερού Ιδρύματος Αγίας Τριάδος Γύρλας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017.   Εισηγητής : Ε. Σημαντήρης

ΘΕΜΑ 7ο:
Ανανέωση άδειας μουσικών οργάνων και παράταση ωρών λειτουργίας της επιχείρησης: «Παραδοσιακό καφενείο – Παντοπωλείο» του Δελατόλα Ελευθερίου του Αγάπητου, που βρίσκεται στον οικισμό Αγάπη της Τ. Κ. Αγάπης.
Εισηγήτρια. Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 8ο:
Λήψη απόφασης για  τη συνδιοργάνωση με το Παντηνιακό Αθλητικό Σωματείο Τήνου του ποδοσφαιρικού τουρνουά «Tinos Cup 2017» και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Εισηγητής : Ι. Σιώτος 

ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση της μελέτης του έργου : «Προμήθεια και Εγκατάσταση βασικού Ιατρικού εξοπλισμού της ενταγμένης πράξης με τίτλο : «Κέντρο Σίτισης και Παροχής Βασικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ευπαθών Ομάδων πληθυσμού στην Τήνο».
Εισηγητής : Ι. Σιώτος

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.