Όπως αναφέρει και ο τίτλο η ανάρτηση έχει να κάνει με το Τοπικό Όργανο της Πολιτικής Προστασίας του νησιού. Η απόφαση που θα αναρτήσουμε παρακάτω είναι για την τοποθέτηση  δύο Δημοτικών Συμβούλων ως αναπληρωματικά μέλη του υπό επανασυγκρότηση Σ.Τ.Ο. Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τήνου.

Σύμφωνα με την με αρίθμ. πρωτ. 2132/17.03.2017 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017» απαιτείται να επανασυγκροτηθεί το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου που είχε συγκροτηθεί με την 156/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να οριστούν εκ μέρους του Δήμου οι αναπληρωτές των Δημοτικών Συμβούλων που μετέχουν σε αυτό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα

1) Τον Δήμαρχο Τήνου, κ. Σίμο Ορφανό, ως Πρόεδρο.
2) Τον Δημοτικό σύμβουλο κ. Γεώργιο Τζέ με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ Φίλιππο Οριάνο
3) Τον Δημοτικό σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Λούβαρη με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φραγκίσκο Εμμανουήλ προερχόμενο από τη μειοψηφία.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.