Οι εγγραφές στο Γενικό Λύκειο Τήνου θα γίνονται καθημερινά από 22-06-2017 μέχρι την 30-06-2017 και ώρες 08:30 – 13:30.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Ταυτότητα ή διαβατήριο Κηδεμόνα

2. Ταυτότητα ή διαβατήριο Μαθητή/τριας, αν υπάρχει (για αλλοδαπούς Επίσημο έγγραφο από την πρεσβεία μεταφρασμένο στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ με τα πλήρη στοιχεία του/της Μαθητή/τριας (Όνομα, Επώνυμο, όνομα Πατέρα, όνομα Μητέρας, Γένος Μητέρας, ημερομηνία Γέννησης) και άδεια παραμονής)

3. Υπεύθυνη Δήλωση του κηδεμόνα για την Ξένη γλώσσα (γενικής παιδείας) που θα παρακολουθήσει στο Λύκειο ο/η Μαθητής/τρια. (Δίνεται και συμπληρώνεται κατά την εγγραφή στην Α’ τάξη)
4. Δύο 2 φωτογραφίες

5. Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.) του/της Μαθητή/τριας (Δίνεται κατά την εγγραφή του/της στην Α’ τάξη.) Το Α.Δ.Υ. Συμπληρώνεται από το Κέντρο Υγείας Τήνου με ραντεβού αναφέροντας το λόγο (χωρίς την καταβολή των 5€), ή από ιδιώτη ιατρό.

6. Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ για όσους μαθητές θα μετακινούνται με ΚΤΕΛ ή ταξί.

Από το Γραφείο ΓΕ.Λ. ΤΗΝΟΥ

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.