Ο Παιδικός Σταθμός Δήμου Τήνου ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για την εγγραφή των παιδιών στον Παιδικό Σταθμό αρχίζει από την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 έως την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο του Παιδικού Σταθμού Δήμου Τήνου τις ώρες 9.30 π.μ -10.30 π.μ και στο τηλ. 2283022285, απ’ όπου και θα παραλαμβάνουν την κατάσταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και θα υποβάλουν την αίτησή τους.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.