Αναρτήθηκε σήμερα η ανακοίνωση του Δήμου Τήνου που αφορά τη διακήρυξη δημοπρασίας των παραλιών του νησιού. Η δημοπρασία θα γίνει 30 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Μεγαλόχαρης 24, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου, ως εξής :

  • Για τις παραλίες που ανήκουν στην Δημοτική Ενότητα Τήνου απο ώρα 10:00 έως 11:00.
  • Για τις παραλίες που ανήκουν στις Δημοτικές Ενότητες Εξωμβούργου και Πανόρμου απο ώρα 11:00 έως 12:00.
Οι παραλίες που θα δημοπρατηθούν είναι οι εξής:

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ Θέση 1.- Περιοχή «ΚΑΛΑΜΙΑ» : Τμήμα διαστάσεων 40 Χ 3,5 = 140 τετραγωνικά μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 840,00 €.

Θέση 2.- Περιοχή «ΑΓ. ΦΩΚΑΣ» : Τμήμα δυτικά του ελικοδρομίου μπροστά από το κτιριακό συγκρότημα του Ξενοδοχείου «ΑΚΤΗ ΒΡΕΚΑΣΤΡΟ Α.Ε.», διαστάσεων 41 Χ 5 = 205 τετραγωνικά μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 2.365,70 €.

 Θέση 3.- Περιοχή «ΑΓ. ΦΩΚΑΣ» : Τμήμα δυτικά του ελικοδρομίου και σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από την περίφραξη του ελικοδρομίου προς την πόλη, διαστάσεων 31 x 10 = 310 τετραγωνικά μέτρα εκ των οποίων 295 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και 15 τ.μ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 4.742,80 €.

Θέση 4.- Περιοχή «ΑΓ. ΦΩΚΑΣ – ΒΡΕΚΑΣΤΡΟ»: Τμήμα δυτικά του ελικοδρομίου στην περιοχή Βρέκαστρο και σε απόσταση 50 περίπου μέτρων από την περίφραξη του ελικοδρομίου προς την πόλη, διαστάσεων 40 Χ 12,5 = 500 τετραγωνικά μέτρα, εκ των οποίων 485 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και 15 τ.μ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 6.935,40 €.

Θέση 5.- Περιοχή «ΑΓ. ΦΩΚΑΣ- ΒΡΕΚΑΣΤΡΟ» : Τμήμα ανατολικά του ελικοδρομίου και σε απόσταση 50 περίπου μέτρων από την περίφραξη του ελικοδρομίου διαστάσεων 30 Χ 16 = 480 τετραγωνικά μέτρα, εκ των οποίων 465 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και 15 τ.μ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 6.704,60 €.

ΘΕΣΗ 6.- Περιοχή «ΒΡΕΚΑΣΤΡΟ» : Τμήμα ανατολικά του ελικοδρομίου και σε απόσταση 30 περίπου μέτρων από τα βράχια, διαστάσεων 20 Χ 6 = 120 τετραγωνικά μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 1.384,80 €.

ΘΕΣΗ 7.- Περιοχή «ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ» : Τμήμα αριστερά του ομώνυμου ναού και έμπροσθεν από δημόσιο κτήμα διαστάσεων 15 Χ 6 = 90 τετραγωνικά μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 720,00 €.

Θέση 8.- Περιοχή «ΣΚΥΛΑΝΤΑΡ» : Τμήμα έμπροσθεν ξενοδοχειακής επιχείρησης ΒΥΖΑΝΤΙΟ BEACH διαστάσεων 60 X 3,5 = 210 τετραγωνικά μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 1.680,00 €. 

Θέση 9.- Περιοχή «ΛΑΟΥΤΙ» : Τμήμα έμπροσθεν ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΑΚΤΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» διαστάσεων 50 Χ 10 = 500,00 τετραγωνικά μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 4.000,00 €.

Θέση 10.- Περιοχή «ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ» : Τμήμα έμπροσθεν του δρόμου που οδηγεί από την ταβέρνα «ΓΙΑΛΟΣ» προς την παραλία και προς τα δυτικά της παραλίας προς το Σκυλαντάρ σε απόσταση 35 μέτρων από τη Χερσόνησο Αποκοφτού, διαστάσεων 35 Χ 12,5 = 437,50 τετραγωνικά μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 3.500,00 €.

Θέση 11.- Περιοχή «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΡΤΟ»: Τμήμα έμπροσθεν επιχείρησης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΔΡΟΣΟΥΛΙΤΕΣ» διαστάσεων 35 Χ 12 = 420 τετραγωνικά μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 3.360,00 €.

Θέση 12.- Περιοχή «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΡΤΟ»: Τμήμα σε απόσταση 50 περίπου μέτρων από την άκρη της παραλίας προς την εκκλησία του Αγίου Γιάννη διαστάσεων 34,44 Χ 14,41 = 496,28 τετραγωνικά μέτρα, εκ των οποίων 481,28 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και 15 τ.μ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 4.746,30 €.

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ 

Θέση 1η: - Περιοχή «ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΑ/ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ -ΤΜΗΜΑ 1»: Τμήμα στην αρχή της παραλίας και εκτός του χώρου του προστατευμένου υγροτόπου διαστάσεων 50 Χ 10 = 500 τετραγωνικά μέτρα εκ των οποίων 485 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και 15 τ.μ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 4.279,00 €.

Θέση 2η: - Περιοχή «ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΑ/ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ -ΤΜΗΜΑ 2»: Τμήμα στο τέλος της παραλίας, σε απόσταση 215 μέτρων από το ΤΜΗΜΑ 1 και εκτός του χώρου του προστατευμένου υγροτόπου, διαστάσεων 50 Χ 10 = 500 τετραγωνικά μέτρα για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 3.500,00 €.

Θέση 3η: - Περιοχή «ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΑ-ΜΙΚΡΗ ΑΜΜΟΣ»: Το Νοτιανατολικό τμήμα της παραλίας, εμβαδού 455 τετραγωνικά μέτρα εκ των οποίων 440 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και 15 τ.μ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 3.964,00 €.

Θέση 4η: - Περιοχή «ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΑΣ»: Τμήμα στο βορειοανατολικό μέρος της παραλίας διαστάσεως 50 Χ 10 = 500 τετραγωνικά μέτρα εκ των οποίων 485 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και 15 τ.μ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 2.885,00 €.

Θέση 5η: - Περιοχή «ΥΣΤΕΡΝΙΩΝ»: Τμήμα ανατολικά της ταβέρνας «Θαλασσάκι» διαστάσεων 20 Χ 3 = 60 τετραγωνικά μέτρα για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 420,00 €.

Θέση 6η: - Περιοχή «ΚΑΛΥΒΙΑ ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ»: Το τμήμα ενοικίασης της παραλίας θα ξεκινάει από το τέλος του τελευταίου σπιτιού που υπάρχει στην παραλία από την δεξιά πλευρά της, διαστάσεων (30 Χ 5) + (10 Χ 10) = 250 τετραγωνικά μέτρα εκ των οποίων 235 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και 15 τ.μ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 2.529,00 €.

Θέση 7η : - Περιοχή «ΤΣΑΜΠΙΑ» : Τμήμα διαστάσεων 55 Χ 8 = 440 τετραγωνικά μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 4.400,00 €.

3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ

Θέση 1: - Περιοχή «ΡΩΧΑΡΗ» : Τμήμα στο νοτιοανατολικό τμήμα της παραλίας διαστάσεων 14 Χ 28,5 = 399 τετραγωνικά μέτρα εκ των οποίων 384 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και 15 τ.μ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 2.380,00 €.

Όλες οι ανωτέρω θέσεις είναι αποτυπωμένες σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «ΟΡΕΝ» της Κτηματολόγιο Α.Ε. («ελεύθερη θέαση ορθοφωτοχαρτών») όπου δεν υφίσταται καθορισμένος αιγιαλός ή σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού, όπου αυτός υφίσταται, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής : 

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στην δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Αρμόδια Επιτροπή, μαζί με τη σχετική αίτηση συμμετοχής, τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

 α) Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι ο πλειοδότης θα ασκεί αυτοπροσώπως το επάγγελμα, ενώ στην περίπτωση εταιριών ο νόμιμος εκπρόσωπός της,

 β) Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας και της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454Β ́ΕΞ2017/11-5-2017, όπως επίσης, και για θαλάσσια μέσα αναψυχής, υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι πληρούνται όλοι οι νόμοι και οι περιορισμοί του Γενικού Κανονισμού Λιμένος όπως αυτός ισχύει.

 γ) (Για τη λειτουργία τροχήλατης καντίνας) Υπεύθυνη δήλωση,, που θα δηλώνει ότι δεν λειτουργεί άλλη τροχήλατη καντίνα ή δεν υπάρχει εγκατεστημένη επιχείρηση (ξενοδοχειακή, κέντρο αναψυχής) σε απόσταση εκατό (100) μέτρων από αυτήν

 δ) Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία) και του εγγυητή του. Στην περίπτωση που στην Δημοπρασία συμμετέχει προσωπική εταιρεία οι βεβαιώσεις που αναφέρονται πρέπει να υποβληθούν χωριστά από κάθε ομόρρυθμο εταίρο και επί Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. από τους νόμιμους εκπροσώπους τους και με κατάθεση των καταστατικών των εταιρικών τους. Εφόσον, συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα που ενεργούν «Εν Κοινοπραξία» όλα αυτά ευθύνονται «αλληλέγγυα και εις ολόκληρο». Τυχόν δε αντίθετη δήλωσή τους και μετά την προσφορά τους είναι απαράδεκτη,

 ε) Βεβαίωση από το τμήμα εσόδων του Δήμου ότι η επιχείρηση που συμμετέχει έχει υποβάλλει δηλώσεις απόδοσης του τέλους ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων.

 στ) Φορολογική ενημερότητα περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία) και του εγγυητή του,

 ζ) Ασφαλιστική ενημερότητα του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία) και του εγγυητή του,

 η) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ίση προς το ένα δέκατο (1/10) του στην διακήρυξη οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης για το πρώτο έτος. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε και η οποία θα επιστραφεί μετά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου,

 θ) Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφά τους και σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης επί ποινή αποκλεισμού,

 ι) Σε περίπτωση που αλλοδαπός επιθυμεί να συμμετάσχει στη Δημοπρασία να προσκομίσει τα εν ισχύ νομιμοποιητικά έγγραφα,

 ια) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

 Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν πραγματοποιηθεί ή αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί, χωρίς να απαιτείται νέα δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης την 7η Ιουλίου 2017 στο ίδιο μέρος και ώρα.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.