Αποφασίστηκε ομόφωνα η εγγραφή των παρακάτω 24 νηπίων – σύμφωνα με το προσωπικό που υπηρετεί στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Τήνου.


Εφόσον καλυφθεί τουλάχιστον η μια (1) θέση ΔΕ βοηθών Βρεφοκόμων ή ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων με σύμβαση 11μηνης διάρκειας (έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα -αρ .απ10/2016) θα εγγραφούν τα επόμενα 25 νήπια με σειρά προτεραιότητας του Πρακτικού της Επιτροπής Επιλογής αιτήσεων εγγραφής και εφόσον δεν εγκριθεί η εγγραφή τους από κάποια άλλη δομή. Σε περίπτωση εγγραφής τους σε άλλη δομή η αίτησή τους απορρίπτεται


Διαγράφονται από την δύναμη του παιδικού Σταθμού τα νήπια των οποίων οι γονείς έχουν σύμβαση εργασίας που λήγει κατά τη διάρκεια της φοίτησης του νηπίου στον Παιδικό Σταθμό και δεν ανανεωθεί.

Το Δ.Ν.Π.Δ Τήνου διατηρεί το δικαίωμα του τακτικού και έκτακτου ελέγχου για την διαπίστωση της εργασίας των γονέων . Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο ότι ο γονέας δεν εργάζεται , θα γίνει διαγραφή του νηπίου.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.