Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου μεταξύ άλλων θεμάτων αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η Yποβολή πρότασης χρηματοδότησης έργου με τίτλο: « Επεξεργασία Αποθηκευμένων και νέων ΑΣΑ Δήμου Τήνου μεταβατικής περιόδου» στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού Νοτίου Αιγαίου. Πρόκειται επί της ουσίας για μια πρόταση που είναι αποτέλεσμα των επαφών του Δήμου Τήνου με συναρμόδια Υπουργεία και Ευρωπαίους Αξιωματούχους στις Βρυξέλλες.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος. Ιωάννης Σιώτος στην αναλυτική περιγραφή του έργου: "Η προτεινόμενη υπηρεσία περιλαμβάνει την επεξεργασία των ήδη αποθηκευμένων δεματοποιημένων απορριμμάτων και την ταυτόχρονη επεξεργασία των νέων παραγόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων με στόχο την ανάκτηση υλικών και την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού από το βιοαποδομήσιμο κλάσμα. Τα αποθηκευμένα δεματοποιημένα απορρίμματα είναι περί τους 10.000 τόνους ενώ η παραγωγή απορριμμάτων προεπεξεργασία είναι περίπου 5.000 τόνοι ανά έτος"

Με την προτεινόμενη υπηρεσία θα γίνει επεξεργασία των παλαιών και νέων σύμμεικτων απορριμμάτων προκειμένου:

α) να γίνει διαχωρισμός του βιοαποδομήσιμου και μετατροπή του σε εδαφοβελτιωτικό
β) να γίνει ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών
γ) δεματοποίηση του υπολείμματος που εκτιμάται σε 30% περίπου της αρχικής ποσότητας ΑΣΑ
δ) προσωρινή αποθήκευση των δεμάτων στο χώρο και μεταφορά στο νέο ΧΥΤΥ Τήνου.

Με τη λύση αυτή, θα επαρκέσουν οι αρχικοί χώροι αποθήκευσης, θα αποφευχθεί η μεταφορά και διάθεση των δεμάτων εκτός Τήνου και θα προκύψουν δέματα υπολείμματος που είναι περισσότερο ασφαλή στην αποθήκευση. Φορέας χρηματοδότησης του έργου θα είναι το Υπουργείο Οικονομίας με Φορέα Υλοποίησης τον Δήμο Τήνου.

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του έργου είναι στα 1.950.000€ και όπως σημείωσε ο πρόεδρος του σώματος, κος Σιώτος, θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του νησιού Διεθνείς Ανοιχτός Διαγωνισμός.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.