Στις 11 Ιουλίου συνεδρίασε εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου και αποφάσισε την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Τήνου, σε εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4479/2017. Τι πάει να πει αυτό; Πρόκειται για απόφαση που θα «ξεκλειδώσει» άλλες επτά νέες θέσεις στο Δήμο Τήνου στο τομέα της καθαριότητας όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος του σώματος κος Ιωάννης Σιώτος.Σε συνέχεια της συνεδριάσεως ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Ιωάννης Σιώτος δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Το μόνιμο προσωπικό του Δήμου μας στην Υπηρεσία Καθαριότητας που απασχολείται στην καθημερινή αποκομιδή απορριμμάτων, και άλλες εργασίες για τον καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων, των ρεμάτων, των κοιμητηρίων , των ακτών , των σχολείων κ.λ.π. είναι 1 χειριστής, 7 οδηγοί και 10 εργάτες καθαριότητας και που θα πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες εξήντα δύο (62) οικισμών σε ολόκληρη την έκταση του Δήμου.

Όπως είναι φυσικό το προσωπικό αυτό είναι αδύνατο να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε όλες τις υποχρεώσεις της υπηρεσίας καθαριότητας και έτσι οι ανάγκες καλύπτονται με προσωπικό εποχιακό, αφού δεν υπήρχε το νομικό πλαίσιο για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Λόγω λοιπόν των αυξημένων αναγκών των υπηρεσιών στον τομέα της καθαριότητας, ο Δήμος μας είχε προσλάβει με συμβάσεις αρχικής διάρκειας από τέσσερις (4) έως οκτώ (8) μήνες , οι ο- ποίες με νομοθετικές ρυθμίσεις (τελευταία οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4429/20016) παρατάθηκαν «αυτοδίκαια» μέχρι 31-12-2017, τους εργαζόμενους που αναφέρονται ονομαστικά παρακάτω.

Οι εργαζόμενοι αυτοί συνδράμουν καθοριστικά στην κάλυψη των αναγκών στον τομέα της καθαριότητας και ειδικότερα στην αποκομιδή απορριμμάτων και στην καθαριότητα όλων των δημοσίων χώρων εν γένει.»

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.