Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σταθερά προσανατολισμένη σε δράσεις και πρωτοβουλίες στήριξης και ενίσχυσης των δομών που έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινωνική φροντίδα και συνοχή, τριπλασιάζει τους πόρους που διατίθενται για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Τήνου και Νάουσας Πάρου, μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και παράλληλα επεκτείνει τη διάρκεια χρηματοδότησής τους μέχρι το τέλος του 2019.

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος
υπέγραψε:

- την απόφαση «Τροποποίηση της πράξης ΚΗΦΗ Δήμου Τήνου», σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός της πράξης αυξάνεται σε 284.700 ευρώ (από 94.900 ευρώ της αρχικής χρηματοδότησης) και μετατίθεται η ημερομηνία λήξης της, από 30.06.2017 σε 31.12.2019 και

- την απόφαση «Τροποποίηση της πράξης «ΚΗΦΗ Νάουσας Πάρου Η ΑΓΑΠΗ», σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός της πράξης αυξάνεται σε 390.716,51 ευρώ (από 130.108,84 ευρώ της αρχικής χρηματοδότησης) και μετατίθεται η ημερομηνία λήξης της, από 30.06.2017 σε 31.12.2019.

Με τις παραπάνω αποφάσεις διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των δύο ΚΗΦΗ και του σημαντικού κοινωνικού έργου που επιτελούν, μέχρι και το τέλος του 2019.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.