Την Πέμπτη, 31 Αυγούστου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου στις 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του. Ανάμεσα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως είναι η σύμβαση συνεργασίας μεταξύ Δήμου και ΚΟΙΝΣΕΠ για την έναρξη του πιλοτικού προγράμματος συλλογής & ανακύκλωσης διαχωρισμένων στην πηγή αποβλήτων συσκευασίας.

ΘΕΜΑ 1ο:
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικον. έτους 2017.
Εισηγήτρια: Ε. Αλοιμόνου.


ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση της με αρ. 23/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου  του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο Πανόρμου “ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ“» περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.
Εισηγητής : Εμμ. Σώχος.

ΘΕΜΑ 3ο:
Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Τήνου (ως εταίρο) σε Ευρωπαϊκή Ερευνητική Πρόταση [του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 (HORIZON 2020] για την Ορθή Διαχείριση των Υδατικών Πόρων του Νησιού και την Ανάπτυξη της Αγροτικής Παραγωγής με Έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες Επεξεργασίας Νερού και Λυμάτων (HYDROUSA).
Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντηρήσεις επισκευές Σχολικών κτιρίων Δήμου Τήνου».
Εισηγήτρια: Λ. Άνδροβικ.

ΘΕΜΑ 5ο:
Έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών μέσω διαπραγμάτευσης».
Εισηγήτρια: Ε. Αλοιμόνου.

ΘΕΜΑ 6ο:
Λήψη απόφασης για την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, του συνοπτικού διαγωνισμού για την ομάδα Α [Προμήθεια σκυροδέματος και ασφάλτου (ψυχρού ασφαλτομίγματος) Δ.Ε. Τήνου].
Εισηγήτρια: Ε. Αλοιμόνου.

ΘΕΜΑ 7ο:
Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη στον Νικόλαο Κουράκλη άδειας εναπόθεσης βοθρολυμάτων.
Εισηγήτρια: Ε. Αλοιμόνου.

ΘΕΜΑ 8ο:
Εξέταση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης, σχετικά με την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εστίασης και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού του έργου κέντρο σίτισης & παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας ευπαθών ομάδων πληθυσμού στη νήσο Τήνο – ΟΜΑΔΑ Α΄ Ηλεκτρικές Συσκευές Κουζίνας, ΟΜΑΔΑ Β΄ Λοιπές Κινητές Ηλεκτρικές Συσκευές και ΟΜΑΔΑ Γ΄ Εξοπλισμός Εστίασης».
Εισηγητής: Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 9ο:
Εξέταση αιτημάτων Ταμειακής Υπηρεσίας και Γραφείου Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, σχετικά με την επιστροφή χρημάτων.
Εισηγητής: Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο : «Δημιουργία και Διαχείριση ψηφιακού και έντυπου περιεχόμενου για την προώθηση της Τήνου».
Εισηγήτρια : Αν. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 11ο:
Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Τήνου στη έκθεση “Nostos” (για τον Ελληνικό Εναλλακτικό Τουρισμό), που θα λάβει χώρα στην Ναύπακτο, στις 13-16 Οκτωβρίου 2017  και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Εισηγήτρια : Αν. Δεληγιάννη 

ΘΕΜΑ 12ο:
Λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αετοφωλιανών Τήνου του 1ου Μεσογειακού Φεστιβάλ Νεώτερης Κεραμικής, που θα λάβει χώρα, ενταύθα και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Εισηγητής: Εμμ. Σώχος.

ΘΕΜΑ 13ο:
Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την: «Αναβάθμιση – Εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου κέντρου εκπομπής τηλεοπτικού σήματος με κωδικό θέσης 3006133 ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟ νήσου Τήνου».
Εισηγητής: Ε. Κορνάρος.

ΘΕΜΑ 14ο:
Έγκριση απευθείας αγοράς αγροτεμαχίου στη θέση «Δύο Καμίνια» της Τ.Κ. Καλλονής, συνολικής επιφάνειας 39.635,34 τ.μ. και έγκριση πρακτικού επιτροπής εκτίμησης – έρευνας αξίας του.
Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 15ο:
Εξέταση αιτήσεων, αναφορικά με τα ανταποδοτικά τέλη.
Εισηγητής : Κων. Βιδάλης.

ΘΕΜΑ 16ο:
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή για την διενέργεια εκτάκτων ελέγχων στους εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής.
Εισηγητής : Γ. Τζές.

ΘΕΜΑ 17ο:
Σύναψη τριμερούς σύμβασης – συνεργασίας μεταξύ των Δήμου Τήνου, ΚΟΙΝΣΕΠ Καλλονής Κελλιών και Ε.Ε.Α.Α., αναφορικά με το πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής & ανακύκλωσης διαχωρισμένων στην πηγή αποβλήτων συσκευασίας στο Δήμο Τήνου.
Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.