Η Golden Star Ferries σας ενημερώνει ότι για την εξυπηρέτηση συγκοινωνιακών αναγκών που προκλήθηκαν από τη βλάβη του Ε/Γ - Ο/Γ PATMOS, το πλοίο μας SUPERFERRY με έγκριση της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνίων θα εκτελέσει το δρομολόγιο του Ε/Γ - Ο/Γ NAXOS μέχρι αποκατάστασης της βλάβης του Ε/Γ - Ο/Γ PATMOS. 

Οι επιβάτες του SUPERFERRY θα εξυπηρετηθούν από άλλα πλοία της γραμμής.

Εκ της Golden Star Ferries

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.