Την Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν σύμφωνα πάντα με την ημερήσια διάταξη είναι και το οδικό δίκτυο της Τήνου. Με τον τίτλο της εν λόγω απόφασης να είναι "Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Τήνου (2017)".

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό πρόκειται για το πρώτο βήμα αυτού του έργου και ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες κάτι που θα γίνει μετά την 26η του μηνός.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα περιμένουμε την απόφαση αν και επειδή παρόμοιο θέμα υπάρχει και για άλλα νησιά των Κυκλάδων θα ισχύουν οι συντηρήσεις που έγιναν και πέρυσι με το πρόγραμμα να έχει διαγράμμιση δρόμων καθώς και ρίξιμο πίσσας σε τμήματα του νησιού. 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.